Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Integriteitsplan vastgesteld

Onlangs heeft het bestuur het integriteitsplan vastgesteld. Het beleid wordt samengevat in de Zuid Regels.

De Treffers is een vereniging. Met alle leden, vrijwilligers en werknemers samen vormen we die vereniging en steunen elkaar om de vereniging positief te vertegenwoordigen

Elk persoon respecteren vinden we vanzelfsprekend. Dat geldt voor tegenstanders, medespelers, scheidsrechters, toeschouwers en vrijwilligers. We hanteren normen en waarden van respect, sportiviteit en fatsoen en gaan niet mee in het negatief gedrag van anderen.

Talenten halen we naar boven voor iedereen die bij ons komt sporten. Iedereen krijgt de kans op zijn eigen niveau en met plezier te voetballen.

Rond onze velden en wedstrijden is geen ruimte voor pesten of discrimineren.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor onze vrijwilligers en betaalde krachten (medewerkers) is een uitgangspunt voor een sociaal veilig klimaat.

Fans helpen elk team. Moedig zoveel en zo enthousiast mogelijk je team aan maar kwets nooit anderen. Ons eigen team moedigen we positief aan.

Faciliteiten op en rondom het park zijn er om te gebruiken voor sportactiviteiten. Daarbij laten we de velden en accommodatie netjes en opgeruimd achter zodat de volgende teams ook weer lekker kunnen sporten.

Elke voetballer kan de materialen van de Treffers gebruiken mits er netjes en zuinig mee wordt omgegaan.

Roken en alcohol zijn niet toegestaan als er jeugdactiviteiten zijn op of in de accommodatie. Voor het overige gelden de wettelijke regels. We streven naar een rookvrije accommodatie

Samen kunnen we zorgen voor een mooie en sportieve vereniging. Hiervoor is de inzet van alle leden nodig. We willen iedereen aanmoedigen om als vrijwilliger en werknemer een bijdrage te leveren en goede ideeën aan te brengen.

Binnenkort presenteren wij een actieplan dat handvatten geeft om het beleid in de praktijk van alle dag uit te voeren.

Lees het integriteitsplan hier.

Theo Jochoms,

voorzitter