LEDEN – CONTRIBUTIE

Contributie seizoen 2019/’20

Hieronder vind je de contributie zoals die is bepaald voor het seizoen 2019/’20 (excl. borg voor kledingfondsbijdrage), vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 21 mei 2019. Peildatum leeftijd per 1 januari.

Leeftijdsgroep
Minileden (0 tot 4 jaar) 34
Kabouters (4 en 5 jaar) 34
JO6/JO7* 75
*JO7 (spelend in KNVB competitieverband) 110
JO8/JO9 148
JO10/JO11 148
JO12/JO13/MO13 166
JO14/JO15/MO15 166
JO16/JO17/MO17 188
JO18/JO19/MO19 188
Senioren, spelend 221
Junioren, niet spelend 78
Senioren, niet spelend 137
Senioren, passend voetbalaanbod 30+, 35+, 7×7, etc. 137
Gezinslidmaatschap (1) 78
Partnerlidmaatschap (2) 78
Leden van 65 jaar en ouder 78
Ereleden (3) 0

 

Toelichting

(1)  Bij 3 spelende leden in één gezin, woonachtig op hetzelfde woonadres geldt voor het 3e en eventueel volgende lid deze kortingsregeling.

(2)  Er moet sprake zijn van een relatie, woonachtig zijn op hetzelfde woonadres. Deze kortingsregeling is alleen van toepassing op niet spelende leden.

(3)  Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Deze regeling geldt ook voor partners van ereleden, mits deze lid zijn.

Startdatum verenigingsjaar 1 juli 

Het verenigingsjaar start op 1 juli en loopt tot en met 30 juni. Vanaf dit moment ben je contributieplichtig voor het seizoen 2019/’20. Iedereen is verplicht om contributie over het gehele verenigingsjaar te betalen. Ook wanneer je dus gedurende het seizoen wilt opzeggen.

Contributie inning

Sinds het seizoen 2017/’18 verzorgt ClubCollect de facturering, inning, herinnering en verwerking van de contributie voor De Treffers.

Voordelen voor het lid

  • Het lid ontvangt een persoonlijke betaallink via e-mail, sms en indien nodig per brief.
  • Het lid ontvangt herinneringen via e-mail, sms en indien nodig per brief indien betaling uitblijft.
  • Het lid kan discreet kiezen voor gespreid betalen. Betalen kan in één keer of in termijnen. Betalingen worden voldaan via SEPA incasso of iDEAL ,
  • In één keer betalen voor het gehele gezin (ook bij gespreid betalen mogelijk) is ook mogelijk.
  • Betaal je in één keer dan zijn er voor je geen kosten aan verbonden. Wens je in meerdere termijnen te betalen dan wordt hiervoor € 1,00 aan kosten per termijn in rekening gebracht.

Data inning contributie seizoen 2019/’2020

De contributie wordt per jaar, per halfjaar of per 4 termijnen door middel van automatische incasso via ClubCollect geïnd omstreeks 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart.

Voordelen voor de Club

In één oogopslag kunnen we zien hoeveel is gefactureerd, betaald en openstaat. Op deze manier heeft de club een realtime inzicht in de status van de betalingen van de contributienota’s.

Leden betalen veilig via iDEAL of blijven gebruikmaken van de automatische incasso. Bij een stornering wordt automatisch een nieuwe betaalmogelijk via de e-mail, sms en indien nodig per brief naar het clublid verzonden. .

Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Voor meer informatie en ervaringen van reeds aangesloten clubs, zie www.clubcollect.com

 

 

X