LEDEN – CONTRIBUTIE

Contributie 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Hieronder vind je de contributie zoals die is bepaald voor het seizoen 2017/’18 (excl. borg voor kledingfondsbijdrage). Peildatum leeftijd per 1 januari 2017.

Leeftijdsgroep Oude aanduiding Contributie in €
Minileden (0 tot 4 jaar) 30
Kabouters (4 en 5 jaar) 30
JO6/JO7* Minipupillen 68
*JO7 (spelend in KNVB competitieverband) 100
JO8/JO9 F-pupillen 134
JO10/JO11 E-pupillen 134
JO12/JO13/MO13 D-pupillen 150
JO14/JO15/MO15 C-junioren 150
JO17/MO17 B-junioren 170
JO18/JO19/MO19 A-junioren 170
Senioren, spelend 200
Junioren, niet spelend 70
Senioren, niet spelend 124
Gezinslidmaatschap ¹) 70
Partnerlidmaatschap ²) 70
Leden van 65 jaar en ouder 70
Ereleden ³) 0

¹)   Bij 3 spelende leden in één gezin, woonachtig op het zelfde woonadres geldt voor het 3e en eventueel volgende lid deze kortingsregeling.

²)  Er moet sprake zijn van een relatie, woonachtig zijn op hetzelfde woonadres. Deze kortingsregeling is alleen van toepassing op niet spelende leden.

³)   Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Deze regeling geldt ook voor partners van ereleden, mits deze lid zijn.

Contributie inning

Contributie inning voortaan via ClubCollect
Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Met ingang van komend jaar (seizoen 2017/’18) zal daarom het proces rond het innen van de contributie gewijzigd worden. Wij zijn een samenwerking aangegaan met ClubCollect, een organisatie met ruime ervaring op het gebied van contributie-inning. Zij bieden ondersteuning door de administratieve verwerking over te nemen, zoals het versturen van betaalverzoeken en -herinneringen namens ons.

Door gebruik te maken van de diensten van ClubCollect creëren we een forse ontlasting van onze vrijwilligers  die zich met administratieve taken bezig houden. Bovendien realiseren we tevens een professionele stap in de bedrijfsvoering van onze club. Dit is tegenwoordig een heel belangrijk aspect  van een gezonde club. Wij achten dit noodzakelijk en efficiënt mede gelet op onze groei van ledenaantallen. Kortom ClubCollect betekent een stap in het verder professionaliseren van onze bedrijfsvoering, maar zal ons bekende clubkarakter niet wijzigen!

Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie, de leden, is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). Daarmee vervalt de oude incasso per kwartaal en verzoeken wij de andere betalingsmethoden te stoppen, zoals de automatische overboeking die jezelf ingesteld heeft.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken kom je op jouw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kun je jouw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kun je ook kiezen om de contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van de persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en voor jou als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap en, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Als clublid kun je erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wat zijn de kosten voor jou als contributie betalend lid?
Betaal je in één keer dan zijn er voor je geen kosten aan verbonden. Wens je in meerdere termijnen te betalen dan wordt hiervoor € 0,50 aan kosten per termijn in rekening gebracht.

Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

X