Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

CONTRIBUTIE

Contributie seizoen 2022/’23

Hieronder vind je de contributie zoals die is bepaald voor het seizoen 2022/’23 (excl. borg voor kledingfondsbijdrage), vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2022. Peildatum leeftijd is per 1 januari.

CATEGORIE
SPELEND LID
Kabouters 4 en 5 37
Pupillen 6 t/m 12 176
Junioren 13 t/m 18 213
Senioren 19 en ouder 265
Senioren 7×7; 35+/45+; Voetbal Plus; etc. 160
NIET SPELEND LID
Doerakjes 0 t/m 5 37
Jeugd 6 t/m 18 90
Senior 19 t/m 64 160
Senior 65 en ouder 90
Ereleden 0

Toelichting

Partnerlidmaatschap
Er moet sprake zijn van een relatie, woonachtig zijn op eenzelfde woonadres. Partnerleden krijgen een korting van 40%. Deze kortingsregeling is alleen van toepassing op niet spelende leden.

Gezinskorting
Voor gezinnen met 3 spelende betalende leden of meer, woonachting en geregistreerd op hetzelfde woonadres, geldt een korting van 10% op de gezamenlijke contributie.

Ereleden
Conform de statuten van De Treffers, art. 13 lid 3, zijn ereleden vrijgesteld van contributie.

Startdatum verenigingsjaar 1 juli 

Het verenigingsjaar start op 1 juli en loopt tot en met 30 juni. Vanaf dit moment ben je contributie-plichtig voor het lopende seizoen. Iedereen is verplicht om contributie over het gehele verenigingsjaar te betalen. Ook wanneer je dus gedurende het seizoen opzegt.

Contributie inning via Sportlink

De facturering, inning, herinnering en verwerking van de contributie voor De Treffers wordt, vanaf seizoen 2021/’22 verzorgd door Sportlink.
Voor alle duidelijkheid: Sportlink is geen incassobureau.

Voordelen voor het lid

  • Het lid ontvangt een persoonlijke betaallink via e-mail, sms en indien nodig per brief.
  • Het lid ontvangt herinneringen via e-mail, sms en indien nodig per brief indien betaling uitblijft.
  • Het lid kan discreet kiezen voor gespreid betalen. Betalen kan in één keer of in termijnen. Betalingen worden voldaan via SEPA incasso of iDEAL ,
  • In één keer betalen voor het gehele gezin (ook bij gespreid betalen mogelijk) is ook mogelijk.
  • Betaal je in één keer dan zijn er voor je geen kosten aan verbonden. Wens je in meerdere termijnen te betalen dan wordt hiervoor € 1,00 aan kosten per termijn in rekening gebracht.

Data inning contributie seizoen 2022/’23

De contributie wordt per jaar, per halfjaar of per 4 termijnen door middel van automatische incasso via Sportlink geïnd omstreeks 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart.