LEDEN – CONTRIBUTIE

Contributie seizoen 2018/’19

Hieronder vind je de contributie zoals die is bepaald voor het seizoen 2018/’19 (excl. borg voor kledingfondsbijdrage), vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 mei 2018. Peildatum leeftijd per 1 januari 2017.

 

Leeftijdsgroep 2018-2019
Minileden (0 tot 4 jaar) 32
Kabouters (4 en 5 jaar) 32
JO6/JO7* 71
*JO7 (spelend in KNVB competitieverband) 105
JO8/JO9 141
JO10/JO11 141
JO12/JO13/MO13 158
JO14/JO15/MO15 158
JO16/JO17/MO17 179
JO18/JO19/MO19 179
Senioren, spelend 210
Junioren, niet spelend 74
Senioren, niet spelend 130
Senioren, VR30+, (7×7 (4) 105
Gezinslidmaatschap (1) 74
Partnerlidmaatschap (2) 74
Leden van 65 jaar en ouder 74
Ereleden (3) 0

 

Toelichting

(1)  Bij 3 spelende leden in één gezin, woonachtig op het zelfde woonadres geldt voor het 3e en eventueel volgende lid deze kortingsregeling.

(2)  Er moet sprake zijn van een relatie, woonachtig zijn op hetzelfde woonadres. Deze kortingsregeling is alleen van toepassing op niet spelende leden.

(3)  Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Deze regeling geldt ook voor partners van ereleden, mits deze lid zijn.

(4) Vrouwenvoetbal 30+  (VR30+),  7×7 voor- en najaarsreeks

Startdatum verenigingsjaar 1 juli 

Het verenigingsjaar start op 1 juli en loopt tot en met 30 juni. Vanaf dit moment ben je contributieplichtig voor het seizoen 2018/’19. Iedereen is verplicht om contributie over het gehele verenigingsjaar te betalen. Ook wanneer je dus gedurende het seizoen wilt opzeggen.

Contributie inning

Sinds het seizoen 2017/’18 verzorgt ClubCollect de facturering, inning, herinnering en verwerking van de contributie voor De Treffers.

Voordelen voor het lid

  • Het lid ontvangt een persoonlijke betaallink via e-mail, sms en indien nodig per brief.
  • Het lid ontvangt herinneringen via e-mail, sms en indien nodig per brief indien betaling uitblijft.
  • Het lid kan discreet kiezen voor gespreid betalen. Betalen kan in één keer of in termijnen. Betalingen worden voldaan via SEPA incasso of iDEAL ,
  • In één keer betalen voor het gehele gezin (ook bij gespreid betalen mogelijk) is ook mogelijk.
  • Betaal je in één keer dan zijn er voor je geen kosten aan verbonden. Wens je in meerdere termijnen te betalen dan wordt hiervoor, m.i.v. het seizoen 2018/’19, € 1,00 aan kosten per termijn in rekening gebracht.

Inning contributie seizoen 2018/’19

De contributie wordt per jaar, per halfjaar of per kwartaal door middel van automatische incasso via ClubCollect geïnd omstreeks 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.

Voordelen voor de Club

In één oogopslag kunnen we zien hoeveel is gefactureerd, betaald en openstaat. Op deze manier heeft de club een realtime inzicht in de status van de betalingen van de contributienota’s.

Leden betalen veilig via iDEAL of blijven gebruikmaken van de automatische incasso. Bij een stornering wordt automatisch een nieuwe betaalmogelijk via de e-mail, sms en indien nodig per brief naar het clublid verzonden. .

Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Voor meer informatie en ervaringen van reeds aangesloten clubs, zie www.clubcollect.com

 

 

X