Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk zien we het als vereniging liever niet gebeuren, maar indien je toch echt het lidmaatschap van De Treffers op wilt zeggen kan dat door onderstaand formulier in te vullen. Indien je komend seizoen geen lid meer wilt zijn van sv De Treffers dien je vóór 1 juni het lidmaatschap op te zeggen. De Treffers zorgt er dan voor dat je lidmaatschap uiterlijk 15 juni beëindigd is zodat je bijvoorbeeld kunt overstappen naar een andere club. Als het lidmaatschap namelijk niet voor deze datum is opgezegd zal er per 1 juli wederom contributie geïncasseerd worden. Na verzending van het formulier ontvangt de ledenadministratie automatisch een email.

Wanneer je je lidmaatschap bij De Treffers opzegt zal een aantal controles plaatsvinden:

 1. is alle contributie (en zijn ook eventuele boetes) betaald?
 2. zijn alle in bruikleen gegeven (sponsor)kleding en andere materialen (bijv. tas) ingeleverd? Er zal dus contact met de desbetreffende leider/trainer opgenomen worden.

Wanneer het antwoord op een van bovenstaande vragen ‘nee’ is zal dit eerst opgelost moeten worden. Is het antwoord 2x ‘ja’ dan ontvang je van onze ledenadministratie een bevestiging van je opzegging.

Krijg ik contributie terug? 

De Treffers draagt een deel van de contributie-inkomsten af aan de KNVB. Dit gebeurt op basis van het aantal geregistreerde leden bij de aanvang van het seizoen (1 juli).
De afdracht aan de KNVB vermindert niet indien tijdens het seizoen het lidmaatschap door leden wordt opgezegd. Dit is de reden dat de contributiebetaling geldt voor een geheel seizoen (boekjaar) – 1 juli tot en met 30 juni – en dus niet tussentijds kan worden beëindigd. Indien het lidmaatschap in de loop van de contributieperiode dus eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Zo is het ook opgenomen in de statuten van sv De Treffers.

Overschrijvingen naar een andere voetbalvereniging

Om in wedstrijden uit te mogen komen voor een andere club moet je worden overgeschreven. Overschrijven gaat digitaal in SportLink; de nieuwe club vraagt zowel aan KNVB als aan de te verlaten club of er bezwaren zijn (bijv. achterstand contributie, het nog in eigendom hebben van kleding, schorsingen, e.d.) voor de overschrijving.

Tot uiterlijk 15 juni kan je een overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging. De aanvraag voor overschrijving werkt als volgt:

 • De speler meldt zich bij zijn/haar nieuwe vereniging
 • De speler vult een aanmeldformulier in bij zijn/haar nieuwe vereniging
 • De speler geeft zijn/haar relatiecode (staat op je spelerspas) door aan zijn/haar nieuwe vereniging

Via de nieuwe vereniging ontvangt sv De Treffers vervolgens een overschrijvingsverzoek en wordt het verder afgehandeld.

Beëindiging lidmaatschap bij overlijden

De statuten van onze vereniging stellen dat op basis van artikel 7, lid 1 het lidmaatschap eindigt bij overlijden. Het lidmaatschap kan niet worden vererfd.

 

 

  Lidmaatschap De Treffers opzeggen

  Personalia

  ManVrouw

  Telefoonnummer(s) en naam eigenaar

  overschrijving naar andere clubwerkverhuizinggeen interesseontevreden over De Treffersanders

  Ja, ik begrijp dat, wanneer ik mijn lidmaatschap van De Treffers gedurende het seizoen beëindig, ik nog wel verplicht ben om de contributie voor het hele lopende voetbalseizoen te betalen conform de statuten van De Treffers (artikel 7).