LEDEN – AFMELDEN

LEDEN – AFMELDEN

Via onderstaand formulier kunt u zich afmelden bij De Treffers.

Lidmaatschap opzeggen

Natuurlijk zien we het als vereniging liever niet gebeuren, maar indien je toch echt het lidmaatschap van De Treffers op wilt zeggen kan dat door onderstaand formulier in te vullen. Na verzending van het formulier ontvangt de ledenadministratie automatisch een email.

Let op: het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni en u blijft, conform de statuten van de vereniging (artikel 7), dan ook het gehele verenigingsjaar contributieplichtig. 

Lidmaatschap bij De Treffers beëindigen:
Indien je komend seizoen geen lid meer wilt zijn van sv De Treffers dient het lidmaatschap uiterlijk 15 juni beëindigd te worden. Dit kan per mail via het onderstaande afmeldingsformulier.  Als het lidmaatschap niet voor deze datum is opgezegd zal er per 1 juli wederom contributie geïncasseerd worden.

Wanneer je je lidmaatschap bij De Treffers opzegt zullen er een aantal controles plaatsvinden:

  1. is alle contributie (en zijn ook eventuele boetes) betaald?
  2. zijn alle in bruikleen gegeven (sponsor)kleding en andere materialen (bijv. tas) ingeleverd? Er zal dus contact met de desbetreffende leider/trainer opgenomen worden.

Wanneer het antwoord op een van bovenstaande vragen ‘Nee’ is zal dit eerst opgelost moeten worden. Is het antwoord 2x ‘ja’ dan ontvang je van onze ledenadministrateur een bevestiging van je opzegging.

Lidmaatschap De Treffers opzeggen

Personalia

ManVrouw

Telefoonnummer(s) en naam eigenaar

overschrijving naar andere clubwerkverhuizinggeen interesseontevreden over De Treffersanders

Ja, ik begrijp dat, wanneer ik mijn lidmaatschap van De Treffers gedurende het seizoen beëindig, ik nog wel verplicht ben om de contributie voor het hele lopende voetbalseizoen te betalen conform de statuten van De Treffers (artikel 7).

X