Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

VEILIGHEIDSZAKEN

Veiligheidszaken

De bedoeling van het voetbal is dat er plezier aan wordt beleefd. Dat is de bedoeling en dat moet zo blijven! Bij De Treffers heerst een goede sfeer. Om de veiligheid van spelers, arbitrage en supporters rondom wedstrijden van onze hoofdmacht te garanderen heeft De Treffers een veiligheidsplan opgesteld. Met het veiligheidsplan stimuleert De Treffers een goed verloop van de wedstrijden zodat voetbal een feest blijft. Hoe we dit doen staat hierna omschreven.

Vrijwilligers van De Treffers bereiden voetbalwedstrijden en evenementen goed voor en doen er alles aan om deze succesvol en veilig te laten verlopen. Toch kunnen zich ook incidenten voordoen. De Treffers heeft een veiligheidsteam bestaande uit gecertificeerde beveiligers en een stewardorganisatie. Zij zijn rondom de wedstrijden van ons eerste elftal zichtbaar aanwezig op ons sportpark en ook als De Treffers 1 een uitwedstrijd speelt. Veiligheid is echter een verantwoordelijkheid samen met ook andere betrokken partijen. In de eerste plaats voor De Treffers maar ook voor gemeente, burgemeester, politie en de KNVB. Zo is er met de burgemeester een veiligheidsverklaring getekend. Het veiligheidsteam van De Treffers is een zeer belangrijke schakel voor de veiligheid op sportpark Zuid.

Toegangscontrole, handscanning

Sinds enkele jaren werken we met leden- en sponsorpassen. Alle leden en sponsors van de vereniging hebben een permanente leden- of sponsorkaart ontvangen. Deze kaart wordt gescand bij de ingang van het sportpark. ZO wordt direct nagegaan of de leden- of sponsorpas in de administratie van de vereniging is opgenomen. De toegangskaarten voor de vrije verkoop, te koop bij de kassa, worden ook gecontroleerd bij de ingang van het sportpark.

Wedstrijdorganisatie

Voor iedere thuiswedstrijd van onze hoofdmacht wordt door de veiligheidscoördinator een “draaiboek wedstrijdorganisatie” opgesteld. Dit draaiboek ondersteunt het veiligheidsteam in het goed laten verlopen van de thuiswedstrijden. Vooraf nemen we contact op met de bezoekende vereniging zodat we informatie hebben over het aantal te verwachten bezoekers/supporters, sfeeracties, aantal (supporters)bussen, aantal meereizende stewards e.d. Door zaken vroegtijdig af te stemmen, bieden we onze gasten een ordentelijk en plezierig bezoek aan ons sportpark. Het draaiboek wedstrijdorganisatie wordt voorafgaande aan iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal verzonden aan gemeente en politie.

Noodgevallen melden

In noodgevallen kun je allereerst een beroep doen op de aanwezige stewards. Zij schakelen, voor medische hulp, vervolgens de EHBO of de BHV in. In het uiterste geval kun je zelf het alarmnummer 112 bellen, maar over het algemeen verloopt de alarmering via de stewards. Zij zijn hier immers in geoefend. Let erop dat wanneer je met je eigen mobiele telefoon belt, je automatisch in contact komt met een landelijke centrale. Meld in dat geval direct dat je bij Sportpark Zuid, Nijerf 1, 6562 KW in Groesbeek bent.

Veiligheids- en stewardorganisatie

Om ervoor te zorgen dat de wedstrijden ordelijk verlopen en om de omschreven ordemaatregelen uit te kunnen voeren heeft sv De Treffers een veiligheidscoördinator aangesteld als verantwoordelijke voor het inrichten/voeren van de veiligheids- en stewardorganisatie. De veiligheidsorganisatie staat onder leiding van de veiligheidscoördinator.
Vragen over veiligheidszaken, het draaiboek wedstrijdorganisatie en andere veiligheidswerkzaamheden kun je stellen via veiligheidscoordinator@detreffers.nl

Veiligheidsbeleid en Veiligheidsorganisatie 

Lees hier het totale Veiligheidsbeleid inclusief informatie over de Veiligheidsorganisatie.