ONZE CLUB – VEILIGHEIDSZAKEN

Veiligheidszaken

Inleiding

Voetbal is een evenement waaraan velen ons sportpark en daarbuiten plezier beleven. Dat is ook de bedoeling en dat moet zo blijven. Bij De Treffers heerst een goede sfeer. Om de veiligheid van spelers, arbitrage en supporters rondom wedstrijden van onze hoofdmacht te garanderen heeft De Treffers een veiligheidsplan opgesteld. Met het vernieuwde kader voor veiligheidsbeleid wil De Treffers een goed verloop van de wedstrijden stimuleren met als doel voetbal een feest te laten zijn. Hoe dit vorm wordt gegeven, staat in dit kader omschreven.

Vrijwilligers van De Treffers hebben voetbalwedstrijden en evenementen goed voorbereid en doen er alles aan om deze succesvol en veilig te laten verlopen. Toch kunnen er zich ook incidenten voordoen. De Treffers beschikt over een veiligheidsteam bestaande uit gecertificeerde beveiligers en een stewardorganisatie die rondom de wedstrijden van ons eerste elftal zichtbaar aanwezig zijn op ons sportpark of als De Treffers 1 een uitwedstrijd speelt.
Veiligheid is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. In de eerste plaats voor De Treffers maar ook voor gemeente, burgemeester, politie en de KNVB. Zo is er met de burgemeester een veiligheidsverklaring getekend. Het veiligheidsteam van De Treffers is een zeer belangrijke schakel voor de veiligheid op sportpark Zuid.

Toegangscontrole, handscanning

Sinds enkele jaren worden de leden- en sponsorpassen gescand. Alle leden en sponsors van de vereniging hebben een permanente leden- of sponsorkaart ontvangen. In deze kaart is een zogenaamde zgn. tag ingebouwd. Deze tags worden gescand bij de ingang van het sportpark en direct kan worden nagegaan of de leden- of sponsorpas in de administratie van de vereniging is opgenomen. De toegangskaarten voor de vrije verkoop, te koop bij de kassa, worden eveneens gecontroleerd bij de ingang van het sportpark.

Wedstrijdorganisatie

Voor iedere thuiswedstrijd van onze hoofdmacht wordt door de veiligheidscoördinator een zgn. “draaiboek wedstrijdorganisatie” opgesteld. Dit draaiboek ondersteund het veiligheidsteam het in goede orde laten verlopen van de thuiswedstrijden. Ook nemen wij vooraf contact op met de bezoekende vereniging waarbij wij informatie ontvangen over het aantal te verwachten bezoekers/supporters, sfeeracties, aantal (supporters)bussen, aantal meereizende stewards e.d. Door zaken in een vroegtijdig stadium met elkaar af te stemmen, hopen wij onze gasten een ordentelijk en plezierig bezoek aan ons sportpark te kunnen aanbieden. Het draaiboek wedstrijdorganisatie wordt voorafgaande aan iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal verzonden aan gemeente en politie.

Noodgevallen melden

In noodgevallen kun je allereerst een beroep doen op de aanwezige stewards. Zij zullen vervolgens de EHBO of de BHV inschakelen. In het uiterste geval kun je zelf het alarmnummer 112 bellen, maar over het algemeen verloopt de alarmering via de stewards. Zij zijn hier immers in geoefend. Let erop dat wanneer je met je eigen mobiele telefoon belt, je automatisch in contact komt met een landelijke centrale. Meld in dat geval direct dat je bij Sportpark Zuid, Nijerf 1, 6562 KW in Groesbeek bent.

Veiligheidsteam

Het veiligheidsteam bestaat uit de twee veiligheidscoördinatoren, gecertificeerde beveiligers van  MASV Beveiliging en stewardorganisatie van De Treffers. Bestuurlijk verantwoordelijk voor veiligheidszaken is zijn veiligheidscoördinatoren  John Meeussen en Peter de Jong. Beide zijn tevens bestuurslid. Het veiligheidsteam wordt in de operationele uitvoering aangestuurd door de leidinggevende van MASV Beveiliging en wordt geassisteerd door hoofdstewards Maurice Hendriks en Richard Malo.
Voor vragen over veiligheidszaken, draaiboek wedstrijdorganisatie en hun andere werkzaamheden kun je hen per e-mail bereiken via veiligheidscoordinator@detreffers.nl

X