Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

BELEIDsplan

Beleidsplan 2017-2020

Samen met De Treffers, tweede stap naar het 100 jarig bestaan. 

In het voorjaar 2017 keurde de ledenvergadering het nieuwe beleidsplan “Samen met De Treffers, tweede stap naar het 100 jarig bestaan” goed. De inhoud van het plan is samen met de leden ontwikkeld in een aantal sessies met het bestuur. In het plan beschrijven we de visie en ambitie voor de periode 2017-2020.
De Treffers wil als amateurvereniging op een zo hoog mogelijk landelijk voetbalniveau blijven presteren. Een ander belangrijk speerpunt is het realiseren van een professionaliserings- en kwaliteitsimpuls voor alle voetballende leden. Deze ambities vragen om commitment van alle leden en betrokkenen bij de club.

De hoofdlijnen uit het plan zijn:

Voetbalbeleving
De Treffers speelt georganiseerd en vanuit een herkenbaar systeem voetbal. De Regionale Jeugdopleiding is daarvan een belangrijk onderdeel.
De vereniging bestaat nog steeds uit een grote schare vrijwilligers, maar er zijn toch (maatschappelijke) veranderingen die maken dat het oude verenigingsleven veranderd is. Het gaat om veranderde normen en waarden van onderlinge verbondenheid, motivatie om lid te zijn en respect voor elkaar. Deze veranderingen worden als uitdaging opgepakt. Centraal daarbij staat een Treffersbeleving waarbij de uitstraling van een familiegevoel past.
Daarnaast is De Treffers een vereniging waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. Het sportpark en de kantine hebben een fantastische ambiance die ook voor andere en bredere exploitatiedoeleinden geschikt is.

Professionaliteit
Centraal staat het samen ontwikkelen van de organisatie van de vereniging. De ambities zijn gericht op het huidige “tweede divisie”-niveau. Daarbij past een ontwikkeling naar een hoger professioneel niveau. De eisen die aan de club worden gesteld zijn echter dermate complex dat op sommige plekken de grenzen met de vrijwilligers zijn bereikt. Eisen komen onder andere van de KNVB (licenties, administratie, etc.) en van overheden. Naast het al genoemde grote aantal vrijwilligers die de organisatie vormen, zijn een commerciële inbreng van business club en sponsoren en experts op bepaalde gebieden onmisbaar voor het professionaliseren en ontwikkelen van de organisatie.
Een gezonde bedrijfsvoering is waar De Treffers voor staat.

Het hele beleidsplan is hier te downloaden