Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

VERTROUWENSCONTACTPERSONen

De vertrouwenscontactpersonen bij De Treffers

‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert voetval meer stress op dan plezier?

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens minder leuk gaan worden. Heb je hier zelf last van of speelt er een ander probleem? Dan is het misschien goed om even door te lezen. Want De Treffers wil je hierbij graag helpen!

De Treffers is een voetbalvereniging die als doel heeft om voor iedereen, jong en oud, een omgeving te creëren waarin men zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet De Treffers er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. En om er te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Vertrouwenspersonen helpen jou

Vaak wordt er een drempel ervaren om, bij grensoverschrijdend gedrag, naar iemand toe te stappen om aan te geven waar je last van hebt (bijv. door angst, schaamte, onmacht etc.). Soms loopt iemand dan te lang met iets rond. Bedenk dan dat je bij grensoverschrijdend gedrag altijd in gesprek kunt gaan met één van de twee vertrouwenspersonen. Zij zijn het centrale aanspreekpunt voor leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen in nauwe relatie tot de vereniging.
Zo zorgen we er samen voor dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is en blijft.

De vertrouwenspersoon is er in eerste instantie voor jou! Belangrijk is daarom om te weten dat de vertrouwenscontactpersonen van De Treffers een geheimhoudingsplicht hebben en daarom niets doorvertellen aan een ander. Het probleem/de klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (de ouders/verzorgers van) het betreffende lid te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon die het probleem heeft/de klacht indient zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van De Treffers?

De vertrouwenscontactpersonen nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren van het lid binnen de vereniging, worden besproken met de vertrouwenspersonen. Ook leiders/trainers van de jeugd kunnen een beroep doen op een van de vertrouwenscontactpersonen, wanneer zij advies willen bij aanwezige zorgen over een lid. Er zal echter in geen geval contact gezocht worden vanuit de vertrouwenscontactpersonen met leden waarover zorgen zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. Wel wordt er advies gegeven aan een leider/trainer en kan hij/zij, vanuit het reeds bestaande contact hem/haar (en ouders) adviseren om zelf naar de vertrouwenspersoon toe te gaan.

Bij onderstaande voorbeelden is het in elk geval goed om contact op te nemen met de vertrouwenspersonen:

 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van De Treffers op de juiste plaats is.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

De vertrouwenscontactpersonen van De Treffers zijn:

 • Susan Weijers
 • Luc Berben

Contactinformatie: vertrouwenspersoon@detreffers.nl

Stuur een mail naar bovenstaand adres met je naam en eventueel een korte omschrijving van je klacht/probleem (niet noodzakelijk!). Er zal dan door Suzan of Luc contact met jou worden gezocht per mail om bijvoorbeeld een afspraak te maken. Geef hierin ook duidelijk je wensen aan!

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van De Treffers. Bij het afsluiten van het seizoen, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Alternatieven

Heb je twijfels of je wel contact wilt zoeken met de vertrouwenscontactpersonen van De Treffers dan zijn er in Nederland andere onafhankelijke organisaties waar je een melding kunt doen.

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera. Met deze service bieden NOC*NSF de sport een luisterend oor waar zij terecht kunnen.

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op drie manieren benaderen:

 • Telefoon: 0900 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) – maandag tot en met vrijdag 08.00 – 20.00 uur.
 • WhatsApp: 06-53646928
 • E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Je kunt ook terecht bij:

De Kindertelefoon 
0800-0432 (14.00-20.00 uur – gratis)
www.kindertelefoon.nl

Slachtofferhulp Nederland 
0900-0101 (lokaal tarief)
www.slachtofferhulp.nl

Vastgesteld algemene ledenvergadering: 26 oktober 2017

Bestuur De Treffers