TOEGANGSPRIJZEN DE TREFFERS 1 IN TWEEDE DIVISIE

Entree beleid 1e elftal wedstrijden

1.            Bepaling entreeprijzen

De entreeprijzen worden in het bestuur voor aanvang competitie vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de adviesprijzen van de Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde Divisie (voorheen Coöperatieve Vereniging Topklase).

2.            Entreeprijzen

De volgende entreeprijzen vastgesteld:

 

Soort entreekaart Staanplaats Zitplaats Zit- en staanplaats
 Soort wedstrijd Volwassenen 65+ en 14- Allen Genodigden
Competitie € 10,00 € 5,00 € 2,00 € 0,00
KNVB beker* N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b.
Bijzondere wedstrijden* N.t.b.

*) N.t.b.  = nader te bepalen

3.         Entree reglement

De Treffers heeft het volgende entreereglement:

Soort entreekaart Staanplaats Zitplaats 1)
Leden BC-lid Niet leden Leden BC-lid Niet leden
Soort wedstrijd         Soort pas > Treffers pas BC-Zuid pas Geen Treffers pas BC-Zuid pas Geen
Competitie Vrij Vrij Entree Entree Entree Entree
KNVB beker (betaald voetbal) Entree Entree Entree Entree Entree Entree
Bijzondere wedstrijden Entree Entree Entree Entree Entree Entree
Vriendschappelijke wedstrijden Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij
1) Voor personen met een zittribune jaarkaart geldt voor alle wedstrijden entree vrij.
  • Leden hebben alleen op (persoonlijk) vertoon van leden pas gratis toegang overeenkomstig het entree reglement .
  • Alleen KNVB officials die bij de wedstrijd een officiële functie hebben, hebben gratis toegang tot wedstrijden.
  • Voor bepaalde wedstrijden (bij KNVB beker) worden volgens KNVB beker reglement 35 vrijkaarten aan de tegenstander gestuurd. Dit zijn 25 staanplaatsen en 10 genodigden kaarten (zitplaatsen).
4.         Vastgestelde prijzen voor zittribune jaarkaarten
  • Ten aanzien van de zittribune geldt dat men toegang heeft op vertoon van de zittribune toegangskaart of op persoonlijk vertoon van ledenpas met zittribune plaatsaanduiding of Business Club Zuid lidmaatschap met zittribune plaatsaanduiding. Indien naast de zittribune kaarthouders nog plaats op de tribune is, hebben bepaalde sponsoren ook toegang tot de zittribune, echter deze hebben geen vastgestelde zitplaats.
  • Bij drukke wedstrijden is het van belang dat bij de vrije verkoop van zittribune kaarten rekening wordt gehouden met het aantal beschikbare vrije plaatsen.
  • De eerste 2 rijen van de luxe stoelen van de zittribune zijn gereserveerd voor genodigden.
5.            Vastgestelde prijzen voor zittribune jaarkaarten
Soort stoel Voor leden Voor sponsoren
Luxe stoel € 55,00 € 55,00
Kuip stoel € 35,00 € 35,00
6.            Verder gelden de volgende richtlijnen
  • Alleen bij competitiewedstrijden geldt op vertoon van de Bestuurspas Tweede Divisie  gratis toegang.
  • De hoogte van de toegangsprijzen bij bekerwedstrijden zijn gelijk aan de normale prijzen bij competitiewedstrijden. Indien andere prijzen van toepassing zijn wordt dit vooraf door bestuur duidelijk gecommuniceerd.
  • Bij bijzondere wedstrijden (bijv. een vriendschappelijke wedstrijd tussen De Treffers en een BVO of een wedstrijd tussen niet-Treffers elftallen) zal apart over toegangsreglement en prijzen vooraf worden gecommuniceerd. In het algemeen geldt dat eenieder toegang krijgt op vertoon van toegangskaart en geldt er dus voor niemand vrij entree.
Supporters bezoekende vereniging

Thuiswedstrijden van De Treffers 1 zijn alleen tegen betaling (uitgezonderd De Treffers-leden) te bezoeken.

Indien noodzakelijk wordt een zogenaamd bezoekersvak ingericht. Dit zal tijdig in een vooroverleg met betrokken partijen worden afgestemd. Wij kunnen dan de supporters via een aparte ingang het sportpark laten betreden. Op aanvraag kunnen wij een supportersbus apart laten parkeren op een daarvoor bestemde parkeerplaats.

Bestuur en sponsoren
Voor wedstrijden in de tweede divisie worden geen vrijkaarten ten behoeve van bestuur, sponsoren, spelers, clubfotografen, clubredacteuren, etc. verstrekt. Elke club is in het bezit van 25 Tweede Divisie toegangskaarten welke zij kan gebruiken als toegangsbewijs voor deze wedstrijd.
De businessclub is alleen toegankelijk voor leden van Businessclub-Zuid en hun genodigden. Bestuursleden van de bezoekende vereniging hebben ook toegang tot de businessclub op vertoon van een geldige Tweede divisie-pas.
Voor de bestuursleden van de bezoekende vereniging kunnen wij, indien daartoe behoefte bestaat, een aantal zitplaatsen op de Theo Eikholt Tribune reserveren. Mocht hiertoe behoefte bestaan voor bestuursleden dan horen wij dit graag vooraf. Wij zullen ons best doen het aantal gewenste stoelen voor onze gasten vrij te houden. Garanties kunnen wij echter niet geven gelet op het beperkt aantal beschikbare zitplaatsen.
Technische staf, spelersgroep, begeleiding
Er bestaat binnen het amateurvoetbal geen reglement uit hoeveel personen een selectie, technische staf en begeleiding van een bezoekende vereniging mag bestaan. Vooralsnog houden wij, bij aankomst van de spelersbus, een aantal van maximaal 25 personen aan dat zonder toegangsbewijs ons sportpark kan betreden. Gelieve hier rekening mee te houden.

Overige personen niet behorende bij de technische staf, spelersgroep en elftalbegeleiding dienen entree te betalen.

 

 

X