LEDEN – ALGEMENE INFORMATIE

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van sv De Treffers!

Iedereen kan lid worden van sv De Treffers onafhankelijk van leeftijd, geslacht, afkomst, spelend of niet spelend lid. Wellicht heb je vragen als: “Mijn zoon of dochter wil graag bij De Treffers voetballen, hoe regel ik dat?”, “Hoeveel contributie moet ik betalen?”, “In welke leeftijdsgroep kom ik terecht?”, etc.

We hopen dat je op deze pagina het antwoord op jouw vraag vindt. Indien dit niet het geval is en je hebt vragen met betrekking tot: teamindeling, trainingstijden, voetbal in het algemeen, etc., stel deze dan uitsluitend aan  jeugdsecretariaat@detreffers.nl.

Voor alle vragen over het lidmaatschap en contributie mail je naar: ledenadministratie@detreffers.nl. Let wel op dat wij een actueel e-mailadres van je nodig hebben i.v.m. de beantwoording van vragen.

Het postadres van de ledenadministratie: sv De Treffers, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 60, 6560 AB Groesbeek.

Aanmelding standaard teams

Als jouw aanmelding bedoeld is om aan te melden voor een standaard team zoals bijv. JO19-1, JO17-1, etc. dan volgt er eerst een gesprek met onze hoofd jeugdopleiding of een lid van onze technische jeugdcommissie. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of je in aanmerking komt voor één of meerdere proeftrainingen. Daarna laten we je weten of je voor het gewenste team in aanmerking komt en heb je zelf de keuze om je aanmelding definitief te maken of te annuleren.
Als het een aanmelding voor niet standaard teams betreft hoef je niets te doen en wordt je aanmelding direct verwerkt.

En dan ben je lid, en dan…

Als alles geregeld is, kun je gaan voetballen. Van je teamleider krijg je te horen, wanneer je moet trainen en wanneer er wedstrijden zijn.
Als je meer wilt weten over onze vereniging, de afspraken die we onderling gemaakt hebben, wat je rechten, maar ook wat je plichten zijn, kijk dan eens verder op de website. Daar staat nuttige informatie voor leden, ouders en vrijwilligers.

Wijzigingen in (contact)gegevens

Het doorgeven van wijzigingen van je (contact)gegevens kan het hele jaar door bij voorkeur via het contactformulier ”leden – wijzigingen doorgeven” of via ledenadministratie@detreffers.nl. Let wel er wel op dat wij een actueel e-mailadres van je  nodig hebben.

 Lidmaatschapskaart

  • De lidmaatschapskaart geeft onder andere recht op vrije toegang voor competitiewedstrijden van het eerste elftal, alsmede veelal reductie op de toegangsprijs van bijzondere wedstrijden;
  • Zorg vooral dat je deze kaart kunt tonen, wanneer daarom wordt gevraagd bij de ingang van het sportpark;
  • Hiermee wordt voorkomen dat “niet leden” ten onrechte vrije toegang hebben tot wedstrijden, waarbij entree wordt geheven;
  • Bij gebruik kan legitimatie worden verlangd;
  • Bij verlies wordt € 5,00 in rekening gebracht;
  • Bij opzegging van het lidmaatschap dien je de lidmaatschapskaart bij de ledenadministratie in te leveren;
  • De lidmaatschapskaart wordt uitgegeven door en blijft eigendom van s.v. De Treffers.

Overschrijvingen naar een andere voetbalvereniging

Overschrijven gaat digitaal in SportLink; de nieuwe club vraagt zowel aan KNVB als aan de te verlaten club of er bezwaren zijn (bijv. achterstand contributie, het nog in eigendom hebben van kleding, schorsingen, e.d.) voor de overschrijving (d.w.z. het in wedstrijden uitkomen voor de nieuwe club).

Tot uiterlijk 15 juni kan je een overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging. De aanvraag voor overschrijving werkt als volgt:

  • De speler meldt zich bij zijn/haar nieuwe vereniging
  • De speler vult een aanmeldformulier in bij zijn/haar nieuwe vereniging
  • De speler geeft zijn/haar relatiecode (staat op je spelerspas) door aan zijn/haar nieuwe vereniging

Via de nieuwe vereniging ontvangt sv De Treffers vervolgens een overschrijvingsverzoek en wordt het verder afgehandeld.

Opzeggen en beëindiging lidmaatschap

De Treffers draagt een deel van de contributie-inkomsten af aan de KNVB. Dit gebeurt op basis van het aantal geregistreerde leden bij de aanvang van het seizoen (1 juli).
De afdracht aan de KNVB vermindert niet indien tijdens het seizoen het lidmaatschap door leden wordt opgezegd. Dit is de reden dat de contributiebetaling geldt voor een geheel seizoen (boekjaar) – 1 juli tot en met 30 juni – en dus niet tussentijds kan worden beëindigd.
Dit voorkomt dat de club wel geld moet afdragen voor een bepaald lid aan de KNVB, maar van dat zelfde lid geen contributie-inkomsten meer ontvangt.
Indien het lidmaatschap in de loop van de contributieperiode dus eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Hierbij wordt tevens verwezen naar de statuten van sv De Treffers waarin is opgenomen dat wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.
Uitschrijven of opzeggen moet jaarlijks gebeuren vóór 1 juni en kan schriftelijk, maar bij voorkeur via het contactformulier ”leden – afmelden”.

Beëindiging lidmaatschap bij overlijden

De statuten van onze vereniging stellen dat op basis van artikel 7, lid 1 het lidmaatschap eindigt bij overlijden. Het lidmaatschap kan niet worden vererfd.

X