Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

KLEDINgBELEID

Kledingbeleid sv. De Treffers (vanaf 1 december 2019)

Doelstelling

SV De Treffers wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging in een uniforme outfit rondloopt en speelt. Dit geeft een correcte, verzorgde, herkenbare en professionele uitstraling.

Hoofdregel

SV de Treffers heeft een inspanningsverplichting om aan alle spelende leden een wedstrijdtenue ter beschikking te stellen. Dit wordt in bruikleen verstrekt. Sokken worden eenmalige verstrekt. Evt. extra’s onder voorbehoud en mogelijk tegen betaling.

Financiële aspecten

Sinds een aantal jaren heeft s.v. De Treffers een kledingfonds ingevoerd. Dit kledingpakket is eigendom van de vereniging. en wordt aan elk spelend Treffers-lid in bruikleen gegeven. Omdat er goede afspraken met sponsors gemaakt zijn, worden er geen directe kosten voor het spelend lid in rekening gebracht.
We vragen wel een borg van € 65,- die je terugkrijgt als je de kleding teruggeeft bij einde lidmaatschap. Dat is om ervoor te zorgen dat iedereen verantwoord met zijn kleding omgaat.

Reglement bruikleen kledingpakket De Treffers

 • Iedere speler / begeleider tekent individueel voor ontvangst van de kleding.
 • Met deze handtekening is De Treffers gemachtigd om € 65,- borg van de bankrekening af te schrijven. Bij het verlaten van De Treffers wordt het geld terug gestort mits de set kleding volledig ingeleverd wordt. Is het pakket onvolledig, dan wordt het borgbedrag niet teruggestort.
 • De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden, trainingen of toernooien van SV De Treffers worden gebruikt en dus niet bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het bestuur in overleg met de kledingcommissie toestemming is
 • Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld
 • Zonder toestemming van het bestuur mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen, rugnummers, emblemen en dergelijke worden aangebracht of
 • Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te Indien, door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan men aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie in overleg met het bestuur.
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider worden Voor schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De leider brengt hierover advies uit aan de kledingcommissie.
 • Het trainingspak wordt aan elk spelend verenigingslid eenmaal per 4 jaar verstrekt en mag je als je eigendom Bij vermissing of beschadiging dien je een nieuw trainingspak tegen betaling aan te schaffen.
 • Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient men dit direct te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie in overleg met het bestuur.
 • Wanneer tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler en vindt geen overschrijving naar andere vereniging plaats.
 • Indien men tijdens het seizoen het lidmaatschap beëindigt, dient de door SV De Treffers verstrekte kleding en eventueel andere materialen ingeleverd te worden bij je leider. Zolang de kleding niet ingeleverd is loopt de contributie door.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de kledingcommissie.

De meest gestelde vragen over het kledingbeleid van De Treffers lees je hier.

Hoe te handelen als een bedrijf jouw elftal wil sponsoren met kleding en / of andere spullen? 

Sponsors zijn erg belangrijk voor De Treffers en heel leuk voor je team. Sponsoring vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging en daar staat tegenover dat De Treffers haar sponsoren de aandacht wil geven die ze verdienen. Dat betekent dat iedereen binnen De Treffers, zonder uitzondering, daaraan dient mee te werken. Dit is in het belang van een ieder! Daarom is het van belang dat de enige juiste route wordt gevolgd betreffende het aanbrengen van sponsoren. Voor alle teams geldt dat, als iemand een bedrijf kent dat interesse heeft in het sponsoren van een team, onderstaand stappenplan gevolgd moet worden. De Treffers is en blijft de eigenaar van de gesponsorde kleding.

Stappenplan sponsorkleding / materialen

 1. Belangstelling potentiële sponsor wordt door de contactpersoon doorgegeven via een mail naar sponsor@detreffers.nl
 2. Verantwoordelijk lid sponsorzaken bespreekt de belangstelling met de contactpersoon en de kandidaat
 3. Verantwoordelijk lid sponsorzaken meldt de aanvraag bij bestuurslid commerciële zaken
 4. Verantwoordelijk lid sponsorcommissie doet de sponsor een voorstel betreffende exposure en verzorgt de gehele bestelling samen met de kledingcommissie.