ONZE CLUB – STICHTING NIJERF

 

Stichting Nijerf

Stichting Nijerf is de eigenaar van het sportcomplex – Sportpark-Zuid -, zowel van de gebouwen, van de velden en van de tribunes.

 

  • De accommodatie bestaat uit 5 voetbalvelden, waarvan 3 natuurgras- en 2 kunstgrasvelden. Daarnaast zijn er twee tribunes.
  • Het clubgebouw bevat 14 moderne kleedruimten, een fitnessruimte en er is een sportzaal aanwezig.
  • Het clubgebouw is flexibel in te delen en bevat vergaderruimten, een businessruimte en een kantinedeel.
  • De bovenste verdieping wordt gebruikt door Pluryn voor de dagopvang van hun cliënten en door de buitenschoolse opvang (BSO Zuid).

De Stichting biedt gelegenheid tot sportbeoefening aan sv De Treffers, Judovereniging Groesbeek, cliënten van Pluryn en het Montessori College.

Daarnaast zijn er afzonderlijke evenementen, zoals de Kindervakantieweek en “Groesbeeks Gruwelijkste”, een bekend mountainbike-evenement.

Verder is er een sportieve  buitenschoolse opvang – BSO Zuid – gevestigd op Sportpark Zuid.

Mocht u ook belangstelling hebben om de accommodatie te gebruiken stuur dan een mail naar info@stichtingnijerf.nl.

Exploitatie, beheer en onderhoud

Alle dagelijkse zaken rondom exploitatie en beheer van de accommodatie worden door de Stichting geregeld. Daarnaast zorgt zij voor het totale onderhoud van het sportpark, alsmede voor alle sportmaterialen die nodig zijn.

Zo vallen o.a. de terreinmeesters en de “maandaggroep” onder haar verantwoordelijkheid .

Onder leiding van voorzitter Bert Janssen wordt er eens  per maand vergaderd, waarbij alle lopende zaken besproken worden en, indien nodig, acties uitgezet worden om het complex optimaal te kunnen benutten.

Het bestuur bestaat verder uit Henk Thijssen (technische zaken) en Peter van den Brink (secretaris-penningmeester). Heeft u vragen, dan kun u contact opnemen via mailadres: info@stichtingnijerf.nl.

Machtiging bestuur sv De Treffers – Stichting Nijerf

Het algemeen bestuur van sv De Treffers heeft in zijn vergadering van 6 oktober 2016 het navolgende besluit genomen ten aanzien van machtiging namens sv De Treffers:

Het bestuur van sv De Treffers machtigt de heren H.A.M. Thijssen en P.G.H.M. van den Brink namens het bestuur van sv De Treffers op te treden als bestuurslid van Stichting Nijerf met alle daarbij behorende bevoegdheden. Dit besluit treedt in werking op 6 oktober 2016.

Bezoekadres

Sportpark Zuid, Nijerf 1, 6562 KW Groesbeek

 

X