Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Wijziging inning contributie via Sportlink

De inning van de contributiegelden verloopt met ingang van seizoen 2021 /’22 via Sportlink
Waar de leden eerder hun contributie betaalden via ClubCollect heeft het bestuur besloten om over te stappen naar een eenvoudiger manier en die is gevonden binnen Sportlink.
Sportlink is niet nieuw, we gebruiken dit systeem al jaren voor onze ledenadministratie (gelinkt aan de KNVB). Door dit te koppelen aan de inning van de contributie hebben we nu dus een all-in-one pakket. Door vanuit één systeem te werken wordt het werk binnenkort efficiënter, professioneler en goed georganiseerd. En dat is belangrijk, ook voor jou als lid!

Wat data

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Ben je op 1 juli lid, dan betaal je over het hele jaar contributie, ook als je onverhoopt gedurende het seizoen opzegt.
  • De contributie wordt per jaar, per halfjaar of per 4 termijnen door middel van automatische incasso via Sportlink geïnd omstreeks 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart.

Let op: Mochten er zich wijzigingen voordoen in je gegevens geef dit dan altijd z.s.m. door aan de ledenadministratie via: ledenadministratie@detreffers.nl