Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Update coronavirus 26 juni 2020

Beste Treffersleden,

Vorige week ging de bestuursvergadering niet door. Deze week vergaderde het bestuur op donderdag 25 juni. Vanaf 9 juli vergadert het bestuur weer in de normale frequentie en staat de coronacrisis minder prominent op de agenda. Daarom verschijnen de updates op deze site niet meer in deze vorm.

Voorbereiding Algemene Ledenvergadering

Op de bestuursagenda stond de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering van 9 juli aanstaande. Wij hopen dat jullie dan in grote getalen aanwezig zijn. Naast een uitleg van de effecten van de coronacrisis, de maatregelen die we gaan treffen en de begroting staat ook de bestuursverkiezing op de agenda. Bert Janssen treedt af als voorzitter. Theo Jochoms stelt zich kandidaat om hem op te volgen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, in verband met de coronarichtlijnen is vooraf aanmelden via secretaris@detreffers.nl verplicht. De agenda vind je elders op de website.

Onze dank
We bedanken jullie voor alle support in de afgelopen maanden. Op talloze manieren zijn we geholpen;

  • door de werkgroep “De Treffers blijft thuis” die allerlei online activiteiten organiseerde en de Groesbeekse gemeenschap een hart onder de riem stak met het spandoek Samen Sterk bij de Zuidmolen
  • door de sectie Commercie en onze sponsoren
  • de vrijwilligers die van de nood een deugd maakten en de kantine opgeknapt hebben
  • de spelersgroep, de staf en de sectie voetbalzaken met alle werkzaamheden ter voorbereiding op de start van de trainingen en het nieuwe seizoen
  • iedereen die heeft meegewerkt om, toen het sportpark weer beperkt open mocht, het park coronaproof te maken
  • de maandaggroep die in de eerste maanden in beperkte bezetting maar later weer op volle sterkte aan het onderhoud werkte
  • de sectie PR die hielp om de communicatie zowel in- als extern te stroomlijnen
  • de supportersvereniging die alle senioren leden met een bloemetje een steuntje in de rug gaf.

Allemaal heel hartelijk bedankt.

Tijdens de vakantie periode organiseren we een aantal activiteiten. Zo start per 1 juli Sportcafé Zuid met allerlei sportgerelateerde activiteiten. Houd de website hiervoor in gaten. Vergeet in ieder geval niet om op 23 juli, ‘vierdaagse donderdag’, mee te doen aan de gezinsfietstocht.

Met sportieve groet,

 

Bestuur De Treffers