Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Uitnodiging algemene ledenvergadering 9 juli 2020

Geachte leden,

Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op donderdag 9 juli 2020, aanvang 20.00 uur in de kantine van De Treffers, Nijerf 1 te Groesbeek.

Verplicht aanmelden algemene ledenvergadering
Als gevolg van de corona-maatregelen is het verplicht om vooraf aan te melden zodat we niet over het maximaal toegestane aantal aanwezigen heengaan. Bij meer dan 100 aanmeldingen plannen we een extra ledenvergadering. Aanmelden voor de ALV – onder vermelding van naam en adresgegevens – kan via: secretaris@detreffers.nl

Agenda
1. Opening voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen van vergadering 22 oktober 2019
4. Corona en de gevolgen voor De Treffers, toelichting door Bert Janssen
5. Vaststelling concept begroting seizoen 2020/’21, toelichting door Roy Janssen
6. Voetbalzaken seizoen 2020/’21, toelichting door Robert Janssen
7. Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar: Bert Janssen, voorzitter
– Verkiesbaar: Theo Jochoms, vice-voorzitter
Het bestuur draagt Theo Jochoms voor als voorzitter
8. Rondvraag en beantwoording
9. Afscheid Bert Janssen
10. Afsluiting voorzitter

Namens het bestuur,

John Meeussen
Secretaris