Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

GEDRAGSCOMMISSIE NORMEN EN WAARDEN

GEDRAGSCOMMISSIE NORMEN EN WAARDEN

De Treffers is een vereniging die het plezier in voetbal hoog in het vaandel heeft staan. Landelijke maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren laten helaas, als het om voetbal gaat, niet altijd een rooskleurig beeld zien. Er zijn meer aangiften van geweld binnen de lijnen en de autoriteit van de scheidsrechter, meestal ook een goedwillende vrijwilliger, wordt te vaak geschoffeerd. Kortom, veel incidenten die niet te accepteren zijn. Deze ontwikkeling gaat ook niet aan onze club voorbij, ook wij kunnen hiermee te maken krijgen. Als club wil De Treffers haar verantwoordelijkheid nemen en dit niet aan de KNVB overlaten en zeker niet aan de individuele leiders van de teams. Bovendien willen we hier graag proactief in zijn, problemen op tijd signaleren, begeleiden en aanpakken.

Hier is een speciale Gedragscommissie Normen en Waarden (GNW) voor in het leven geroepen. De GNW is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen- en waardenbeleid. Deze GNW  is vanaf 26 oktober 2017 actief. De GNW heeft een meldingsfunctie, dus problemen, incidenten en klachten kunnen bij hen worden gemeld en zullen door de GNW worden opgepakt en onderzocht.

Bij incidenten die het gevolg zijn van wedstrijdsituaties en die verder niet van grote betekenis zijn (bv. overtredingen die uit spelsituaties voortvloeien) komt de commissie in principe niet in actie. In dergelijke situaties mag worden aangenomen dat een scheidsrechter een gele of rode kaart aan de betrokken speler toont en dat de tuchtcommissie van de KNVB een passende sanctie oplegt. Bovendien mag van de leiding van een team worden verwacht dat zij, indien de situatie dit vraagt, een indringend gesprek met de betrokken speler en/of diens ouders/verzorgers zal voeren, zodat herhaling en verdere escalatie wordt voorkomen. Indien de teamleiding hierbij op weerstand bij de betrokken speler en/of diens ouders stuit, kan alsnog een melding aan de commissie worden gedaan met het verzoek de zaak te behandelen.

Taak van de GNW  is het adviseren van bestuur over een op te leggen sanctie aan leden (en eventueel niet-leden), die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig wangedrag. Als een incident heeft plaatsgevonden, zullen zij hoor en wederhoor toepassen en met een advies richting het bestuur komen aangaande mogelijke sancties.

Voor meer inhoudelijke informatie zie het: Gedragsconvenant Normen en Waarden Fair Play

Samenstelling Gedragscommissie Normen en Waarden

De Gedragscommissie Normen en Waarden bestaat uit:

  • Luc Berben, voorzitter
  • Susan Weijers
  • Ingrid Janssen – Leenders

De commissie is te bereiken via: gedragscommissie@detreffers.nl

Vastgesteld: Algemene ledenvergadering 26 oktober 2017

Bestuur De Treffers