Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 21 MEI 2019

Aan de leden van sportvereniging De Treffers

Geachte leden,

Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur in de kantine van De Treffers, Nijerf 1 te Groesbeek. Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten.

Agenda

1.    Opening voorzitter.
2.    Mededelingen en informatie.
3.    Vaststelling notulen van vergadering 23 oktober 2018. 
4.    Vaststelling concept begroting seizoen 2019/’20, toelichting door Bert Janssen.
5.    Jubileum 100 jaar De Treffers, toelichting door jubileumcommissie.
6.    Communicatieplan, toelichting door Erna van de Ven.
7.    Voetbalzaken seizoen 2019/’20, toelichting door Robert Janssen.
8.    Vacaturecommissie, toelichting door Theo Jochoms.
9.    Bestuursverkiezing – benoeming nieuw bestuurslid.

Door het bestuur wordt als bestuurslid, voor de vacante functie van  penningmeester, voorgedragen Roy Janssen.

10.   Rondvraag en beantwoording.
11.  Afsluiting voorzitter.

 

Namens het bestuur,

John Meeussen, secretaris

secretaris@detreffers.nl