Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Nieuw jeugdbestuur

Vanwege het vertrek van Arno Schoonenberg moest De Treffers op zoek naar een nieuwe jeugdvoorzitter. Al snel werd Marc Nielen hiervoor benaderd. Na gesprekken met verschillende mensen binnen de club en het uitwisselen van ideeën werd besloten taken te verdelen en is het nieuwe jeugdbestuur een feit.

De voorzitter van het jeugdbestuur is Marc Nielen. Jurgen Eeren is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de jeugd. Albert van de Poll neemt de rol van wedstrijdsecretaris voor zijn rekening. Frank van Elst is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte. Patrick Janssen beheert de portefeuille activiteiten en maakt het nieuwe 5-talige Jeugdbestuur compleet. Op de foto van links naar rechts: Marc Nielen, Frank van Elst, Jurgen Eeren en Albert van de Pol. Patrick Janssen ontbreekt op de foto.

De nieuwe bestuursleden hebben een aantal doelen. Eén van die doelen is het aanbrengen van meer stabiliteit en professionaliteit in de jeugdorganisatie van De Treffers. “We willen graag dichtbij onze jeugdteams staan en het jeugdvoetbal goed organiseren. Sociale binding en verantwoord maatschappelijk gedrag zijn daarbij belangrijke pijlers”, aldus Marc.

Samen met De Treffers

Vele handen maken licht werk en werken voor de club is leuk! Dus mocht je interesse hebben om ons te helpen met één of andere taak, laat het weten via jeugdbestuur@detreffers.nl of spreek de bestuursleden persoonlijk aan.