Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Jeugdtrainingen hervat met ingang van 4 mei

Op dinsdagavond 21 april jl heeft de overheid bepaald dat het voor de jeugd t/m 18 jaar weer is toegestaan om te gaan trainen. In de afgelopen dagen hebben de jeugdcommissie en het bestuur gekeken hoe we de jeugdtrainingen weer kunnen hervatten rekening houdend met de richtlijnen. Vanuit de officiële instanties zijn er richtlijnen voorgeschreven waar men zich aan dient te houden. Om aan deze richtlijnen te kunnen voldoen, hebben we ons eigen protocol opgesteld. Dit protocol is getoetst door en met instemming van de gemeente Berg en Dal.

Wij verzoeken iedereen deze goed door te nemen. Het verzoek aan de ouders van de jongere jeugd is om u kind in te lichten zodat hij of zij bekend is met de regels, aan de oudere jeugd, lees alles goed door zodat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht.

Zolang er vanuit de overheid of andere officiële instanties, dan wel het bestuur geen veranderingen worden uitgesproken zal het huidige protocol gelden.

Alleen door middel van een gezamenlijke aanpak kunnen we ervoor zorgen dat onze jeugd weer op een verantwoorde wijze kan genieten van voetbal. Wij verwachten dat iedereen zich aan de regels zal houden en wensen alle voetballers en trainers veel sportplezier in deze bijzondere omstandigheden!

Het bestuur De Treffers

Klik hier voor het protocol

Kijk hier voor het trainingsschema