Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Geen gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamer bij onze jeugdteams!

De landelijke media berichten steeds vaker over misbruik van de mobiele telefoon door de jeugd. Pestgedrag door het maken en verspreiden van bijvoorbeeld intieme foto’s leidt tot zeer onwenselijke en persoonlijk verdrietige situaties, waarbij jonge mensen voor lange tijd getraumatiseerd kunnen raken. Helaas hebben wij recent moeten constateren dat er ook bij een van onze jeugdelftallen een telefoon gebruikt is voor grensoverschrijdend gedrag. Als jeugdbestuur keuren we dit ten zeerste af en zijn we in gesprek met betrokkenen.

Het liefst zien we dat (jeugd)spelers hun telefoon bij trainingen en wedstrijden thuis laten. Natuurlijk realiseren we ons dat veel ouders het prettig vinden dat hun kinderen in geval van nood bereikbaar zijn en om die reden kunnen en zullen we het meenemen van mobiele telefoons niet verbieden. Wel vragen we aandacht voor de regel dat telefoons in de kleedkamers altijd uit moeten staan.

Recent heeft zangeres MEAU de video uit het liedje ‘Stukje van Mij’ uitgebracht, met de boodschap: denk na voordat je doorstuurt. https://www.youtube.com/watch?v=MC3184WBOWo

(Jeugd)Bestuur De Treffers