Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

21 maart Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Als voetbalvereniging wil De Treffers iedereen een veilige sportomgeving bieden. Wij zijn “Samen met De Treffers” en dus een “De Treffers voor Iedereen”, niemand uitgezonderd. De verantwoordelijkheid om hieraan inhoud te geven ligt dan ook bij ons allemaal Samen.

In de afgelopen maanden heeft een commissie onder leiding van Henk van den Broek gewerkt aan een herijking van het integriteitsplan. Dit plan is recentelijk voor het bestuur vastgesteld en zal binnenkort op deze site gepubliceerd worden.                                     

Theo Jochoms,

Voorzitter De Treffers