Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

BERICHTGEVING RONDOM CORONAVIRUS

Eerdere berichten rondom het coronavirus:

10 april 2020

Beste Treffersleden,

Op 9 april heeft het bestuur wederom vergaderd. Zoals afgesproken koppelen we aan jullie terug wat we besproken hebben.

In de afgelopen week is een aantal acties uitgezet die helpen om de liquiditeit van de vereniging, zeg maar de ruimte die er is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, te verbeteren. Zo hebben we een beroep gedaan op twee tijdelijke regelingen die de overheid vanwege de coronacrisis in het leven heeft geroepen; het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid en de Regeling Tegemoetkoming Getroffen Sectoren. Onze penningmeester Roy Jansen houdt de boel scherp in de gaten en de financiële situatie is wekelijks onderwerp van gesprek.

Het bestuur heeft afgelopen maandag deelgenomen aan een video overleg met de overige voetbalclubs in Groesbeek. Het is goed om te constateren dat de voetbalclubs tijdens de coronacrisis op één lijn zitten, bijvoorbeeld als het gaat om het innen van contributiegelden.

Solidariteit is in deze periode heel erg belangrijk en sluit naadloos aan bij ons motto “Samen met De Treffers”. In de afgelopen weken is een werkgroep “Thuis met De Treffers” van start gegaan. Samen met de technische staf en de diverse (jeugd-) trainers is gekeken naar hoe met behulp van een app onze spelende leden uitgedaagd kunnen worden om thuis technische oefeningen te doen. De meeste elftallen zijn inmiddels uitgenodigd om hieraan mee te doen. En er komen nog meer activiteiten aan. Er wordt bijvoorbeeld op dit moment hard gewerkt aan een Treffers Bios waar we kunnen genieten van roemrijke wedstrijden, zoals kampioenwedstrijden, van ons eerste elftal. Via een eigen YouTube kanaal dat te vinden is via de website zullen deze wedstrijden te zien zijn. Naar verwachting is dit kanaal volgende week operationeel. Vergeet ook niet te kijken naar de eerste Tiktok filmpjes via @detreffers2020 en reserveer alvast Koningsdag in jouw agenda voor de Grote Treffers Familiequiz voor het hele gezin. Via de website volgt informatie hierover. Komende week is voor de allerkleinsten een kleurplaat van Doerak van de website te downloaden. Kleur hem in en neem hem straks, als de kantine weer open gaat, mee om de boel op te fleuren. We zien op verschillende groepsapps challenges voorbij komen waar uitdagingen worden aangenomen om het teamgevoel vast te houden. Ook ouders doen hier inmiddels aan mee.

Ook supportersvereniging Samen met De Treffers denkt na over hoe zij hun steentje kunnen bijdragen. Zij richten zich met name op onze senior leden. Hoe dat er precies uit gaat zien blijft nog even een verrassing. Het is geweldig om te constateren dat ook spelers vanuit het eerste elftal zich gemeld hebben om, met name onze oudere leden die vaak in een verplicht isolement verkeren, een hart onder de riem te steken.

Het jeugdbestuur buigt zich op dit moment over de vraag op welke wijze de jeugd weer kan gaan trainen als de volledige lockdown opgeheven wordt. Kan dat in kleine groepjes, wat betekent dat voor de bezetting van de velden, inzet van trainers etcetera. Iedereen staat te popelen om weer te gaan voetballen dus wanneer het mag en kan gaan we weer beginnen. Ook in de nieuwe werkelijkheid.

Het bestuur wenst iedereen ondanks de moeilijke tijden hele goede Paasdagen toe. Mocht je ziek zijn of zieken in jouw omgeving hebben dan wensen we je veel sterkte toe. Blijf gezond allemaal.

Met sportieve groet,

Bestuur De Treffers.

 

3 april 2020

We kijken naar voren!

Beste Treffersleden,

In deze moeilijke tijden willen we er als vereniging staan: Samen met De Treffers! En daar hoort op de eerste plaats bij, dat we denken aan onze leden, die het bijzonder zwaar hebben. Aan de families die getroffen zijn door het coronavirus of degenen die door de omstandigheden gedwongen in een sociaal isolement verkeren. Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe.

Vanuit datzelfde verenigingsgevoel proberen we als bestuur jullie mee te nemen in alle ontwikkelingen en de consequenties daarvan. En hoe we denken daarmee om te gaan.

Zoals jullie ongetwijfeld niet ontgaan is, heeft de KNVB de amateurcompetities definitief stilgelegd. Er komen dit seizoen geen kampioenen, promovendi en degradanten. Alle clubs starten volgend seizoen in de klasse waarin zij nu spelen. Dit betekent dat Treffers 1 weer gewoon uitkomt in de Tweede Divisie en alle overige prestatieve elftallen in hun huidige klasse blijven spelen.
Het jeugdbestuur en seniorencommissie beraden zich op dit moment over de wijze waarop en wanneer de teams het seizoen gaan afsluiten. Want daar zal zeker aandacht aan besteed gaan worden! Jullie horen hier binnenkort meer over. Afhankelijk van wanneer het sportpark weer open kan, is het de bedoeling dat er weer activiteiten op beperkte schaal zoals toernooitjes georganiseerd gaan worden. Samen met de coördinatoren wordt nagedacht over hoe dit zou kunnen.

Bij de ledenadministratie zijn vragen binnen gekomen of er gedurende de rest van het seizoen contributie betaald moet worden. Het antwoord op deze vraag is ja. Hoewel we er als club goed voorstaan, heeft de coronacrisis een behoorlijke impact op de financiën van de club. Een aanzienlijk deel van de kosten gaat gewoon door en juist in deze tijd hebben we de contributie hard nodig. Zo help je de club ook al kan er op dit moment niet getraind of gespeeld worden. Het doet ons enorm goed dat ook onze sponsoren ons blijven steunen in deze moeilijke tijd. Als leden kunnen we hen weer helpen door bij ze te blijven kopen. Samen met De Treffers!

Nu duidelijk is dat het sportpark voorlopig niet open gaat, onderzoekt een activiteitencommissie welke mogelijkheden er zijn om online de verbinding met elkaar te houden. Binnenkort wordt hierover meer bekend. Houd de website in de gaten.

De werkzaamheden aan het sportpark, met name het groot onderhoud, gaan gewoon door. Weliswaar heeft de maandaggroep haar activiteiten moeten staken, maar Theo Verstegen en Theo Grim doen er alles aan om er voor te zorgen dat Zuid er weer piekfijn bijligt wanneer het park weer opengaat. Zodra het mag sluiten de leden van de maandaggroep weer aan.

Met sportieve groet,

Bestuur De Treffers

 

29 maart 2020

Zoals eerder aangegeven informeren wij onze leden regelmatig over de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de wijze waarop we hiermee omgaan als club. Er zijn nog steeds veel onduidelijkheden (onder andere of en wanneer de competitie herstart). We volgen steeds alle ontwikkelingen en proberen die te vertalen naar consequenties voor de club.
Nu het sportpark gesloten is en er geen wedstrijden of bijeenkomsten plaatsvinden, komt onze liquiditeit steeds verder onder druk te staan. Ondanks dat de club er goed voorstaat kunnen wij onze ogen niet sluiten voor de consequenties, zowel voor nu als op middellange termijn. Daarom kijken wij heel kritisch naar onze uitgaven en we ontkomen er helaas niet aan om een aantal maatregelen te nemen. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van wat die maatregelen zouden kunnen zijn. Overigens is de Buitenschoolse Opvang voor kinderen van ouders in een vitaal beroep wel geopend. Onze maatschappelijke taak voeren we op die manier goed uit.
Tegelijkertijd kijken we ook naar voren en is de technische commissie alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Ook onze accountmanagers zijn druk aan het werk om de financiën van de club zo optimaal mogelijk te houden.

Wij hebben ons voorgenomen om, zodra de regelgeving dat toestaat, een informatiebijeenkomst voor al onze leden en businesspartners te organiseren. Tot die tijd houden we jullie via de site op de hoogte. Als we er samen de schouders onder zetten loodsen we onze club door deze nare tijd heen!

Vriendelijke groeten en blijf gezond allemaal,

Bestuur De Treffers

22 maart 2020

In deze voetballoze periode waarin Sportpark Zuid gesloten en als gevolg van de gemeentelijke noodverordening voor iedereen verboden terrein is, zal het bestuur jullie regelmatig via de website en social media informeren over de actuele situatie. Er is op dit moment nog steeds heel veel onduidelijk. Zo is het nog onduidelijk of en wanneer de trainingen en competities hervat kunnen worden.

We hebben korte lijnen met de KNVB en de belangvereniging van de Tweede Divisie Clubs (CVTD). De financiële impact van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het virus zijn enorm. De club heeft momenteel geen inkomsten, maar de kosten lopen voor een belangrijk deel door. We werken op dit moment aan verschillende scenario’s. Samen met de KNVB, accountants en 2e en 3e divisie verenigingen onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat we alle ontwikkelingen op de voet volgen en de vinger aan de pols houden.

Het bestuur heeft besloten om, in verband met de effecten van het coronavirus,  in plaats van tweewekelijks voorlopig elke week, via Skype, bij elkaar te komen.

We vragen iedereen de voorschriften van het RIVM op te volgen en wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Bestuur De Treffers

19 maart 2020

De Veiligheidsregio Gelderland – Zuid, waaronder ook de gemeente Berg en Dal valt heeft een noodverordening vastgesteld die met onmiddellijke ingang bepaalt dat alle sportvelden, sporthallen en zwembaden gesloten dienen te worden voor publiek. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tijdens het sporten en bewegen tegen te gaan. Daarom is per direct Sportpark Zuid gesloten voor bezoekers. Het is tot nader bericht verboden het sportpark te betreden. Er vindt ook toezicht en handhaving plaats door politie en boa’s. Wij doen een beroep op alle ouders om ervoor te zorgen dat kinderen zich geen toegang tot Sportpark Zuid verschaffen. Dit alles in de strijd tegen het coronavirus!

Bestuur De Treffers

12 maart 2020

Het bestuur van De Treffers heeft, tot nader bericht en met onmiddellijke ingang, besloten dat alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de vereniging komen te vervallen vanwege het coronavirus. Naast de sportactiviteiten vallen hier ook het onderhoud van het sportpark door vrijwilligers onder. Tot nader bericht zullen dus ook de Maandaggroep en de Madaramgroep niet in actie komen. De beslissing is gebaseerd op de mededelingen en adviezen van de regering, KNVB en RIVM.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, kondigde het kabinet donderdag aan dat (sport-)evenementen met meer dan honderd bezoekers geen doorgang kunnen vinden. De KNVB besloot daarop alle officiële wedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten en adviseerde de verenigingen om ook niet te trainen. Het bestuur heeft, tot nader bericht en volgende het advies van de KNVB, besloten om per direct alle vriendschappelijke wedstrijden, trainingen en andere bijeenkomsten niet door te laten gaan. Ook ons clubhuis wordt, tot nader bericht, voor bezoek gesloten, geplande events gaan niet door. Alleen vergaderingen op de club, mits kleinschalig en noodzakelijk, vinden doorgang.

Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend en zullen u berichten over eventuele andere maatregelen.

Bestuur De Treffers