Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

De Treffers werkt wederom samen met de HAN

Vrijwilligers vormen het hart van een vereniging, zo ook bij De Treffers. Onder het motto “Samen met De Treffers” kunnen we alles aan. Vrijwilligers spelen hierin een grote rol en om vrijwilligers zo goed en tevreden mogelijk te laten functioneren, is een werkgroep binnen De Treffers druk bezig met de vernieuwing van het vrijwilligersbeleid. Dit gebeurt samen met Sportkunde studenten van de Academie Sport en Bewegen van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen, die stage lopen bij sportadviesbureau het Transferpunt Sport.

Momenteel is de werkgroep druk bezig met het identificeren van de uitdagingen voor De Treffers op het gebied van het binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en bedanken van vrijwilligers, om hier vervolgens een duidelijk beleid voor te formulieren dat nagestreefd kan worden. Hier wordt in verschillende bijeenkomsten en werksessies hard aan gewerkt.

Ik, Rik Eikholt, ben bezig met afstuderen van de opleiding Sportkunde en voor mijn stageperiode bij het sportadviesbureau Transferpunt Sport is de vernieuwing van het vrijwilligersbeleid een ideale kans om mijzelf te ontwikkelen als groepsleider binnen een projectgroep. Hierbij heb ik ook het doel om mijn rol als projectleider zoveel mogelijk te optimaliseren en op een correcte manier uit te voeren. De samenkomsten tijdens de werksessie zijn zowel voor mijzelf als voor De Treffers vernieuwend. Ik duik zelf in een compleet nieuwe leercurve en daarbij is de ondersteuning en input van de werkgroep ook zeer behulpzaam. Ik merk dat door samen te werken met mensen die veel affiniteit hebben met het verenigingsleven en al jaren ervaring hierin hebben, jezelf ook anders gaat kijken naar je eigen vereniging en er bepaalde aspecten meer gaan opvallen.

Het vernieuwde vrijwilligersbeleid moet in de toekomst leiden tot een maximale vrijwilligers tevredenheid en een situatie waarin iedereen zich door middel van vrijwilligerswerk wil verbinden aan en verbonden voelt met De Treffers. Dit ook vanuit de gedachte dat elk lid in principe kan bijdragen. Verder gaan we ervan uit dat dit beleid maximaal respect oplevert voor de vrijwilliger en anderen zal uitdagen om hier ook hun verantwoordelijkheid in te nemen. Met andere woorden: “Samen met De Treffers” en “De Treffers voor iedereen”. Jong of oud, prestatief of recreatief, passief of actief.

Theo Eikholt (links) en Rik Eikholt (rechts)