Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Brief over contributie

Onze leden hebben een brief per post ontvangen over de nieuwe wijze van het innen van contributie. Hiervoor zijn we per dit seizoen een samenwerking aangegaan met ClubCollect, een organisatie met ruime ervaring op het gebied van contributie-inning. Zij bieden ondersteuning door de administratieve verwerking over te nemen, zoals het versturen van betaalverzoeken en -herinneringen namens ons.

Door gebruik te maken van de diensten van ClubCollect creëren we een forse ontlasting van onze vrijwilligers die zich met administratieve taken bezig houden. Bovendien realiseren we tevens een professionele stap in de bedrijfsvoering van onze club.

Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie, de leden, is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). Daarmee vervalt de oude incasso per kwartaal en verzoeken wij de andere betalingsmethoden te stoppen, zoals de automatische overboeking die jezelf ingesteld heeft.

Beantwoord jouw ontvangen brief s.v.p. Met de link in de berichten die je ontvangt kun je naar je persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kun je aangeven op welke manier je wenst te betalen. Je kun namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heb je de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvang je altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat je altijd op de hoogte bent. Op je persoonlijke betaalpagina kun je ook alle facturen inzien en zonodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

Wat zijn de kosten voor jou als contributie betalend lid?

Betaal je in één keer dan zijn er voor je geen kosten aan verbonden. Wens je in meerdere termijnen te betalen dan wordt hiervoor € 0,50 aan kosten per termijn in rekening gebracht.

Gebruik persoonsgegevens

Omdat ClubCollect je betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester en de ledenadministratie. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Zie: clubcollect.com – privacy statement.  Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij je naar ClubCollect.com.

Mocht er geen of een onjuist e-mailadres/telefoonnummer bij de vereniging bekend zijn dan zult u een brief ontvangen met een betaalverzoek. U dient dan de instructies in die brief te volgen. Zorg er daarna voor dat het juiste mailadres en het juiste telefoonnummer bekend wordt bij de vereniging. GEEF DIT DOOR AAN DE LEDENADMINISTRATIE via het formulier leden-wijzigingen-doorgeven of via het email  ledenadministratie@detreffers.nl

Vragen

Voor alle vragen over het lidmaatschap en contributie mail je naar: ledenadministratie@detreffers.nl. Mocht je nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kun je altijd terecht bij het secretariaat via secretaris@detreffers.nl.

Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur De Treffers