Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

BUITENGEWONE LEDENVERGADERING 8 OKTOBER

Beste leden,

Op dinsdag 8 oktober 2019,  aanvang 20.00 uur, vindt er een extra algemene ledenvergadering plaats. Het enige bespreekpunt op de agenda is het voorstel om de statuten van sportvereniging De Treffers te  wijzigen.

De algemene ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel tot statutenwijziging.

De stukken, incl. een inhoudelijke toelichting,  liggen voor de leden ter inzage in de bestuurskamer van donderdag 3 oktober t/m dinsdag 8 oktober 2019.

Het betreft:

  • Statutenwijziging vereniging opgesteld door notaris
  • Voorstel statutenwijziging reactie KNVB
  • Kopie huidige statuten sv De Treffers

Wij zien uw komst graag tegemoet.

Bestuur De Treffers