Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Bestuurswisseling

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering namen John Meeussen en Roy Janssen afscheid van het bestuur. John was ruim 10 jaar secretaris, met daarnaast veiligheidszaken in zijn portefeuille, en Roy was 5 jaar als penningmeester verbonden aan het bestuur.

“Het goeie doel is niet je eigen doel, is één van de uitspraken van Cruijff”, zegt John. “Zo heb ik graag bij De Treffers gewerkt. Samen je sterk maken voor de vereniging”. John wordt opgevolgd in het bestuur door Remco Hammer. Het bestuur wordt bijgestaan door bestuursondersteuner/uitvoerend secretaris Anita Wijers. Beiden zullen zich binnenkort nader voorstellen.

Roy kijkt met voldoening terug op zijn bestuursperiode. “Ik ben er trots op dat ik 5 jaar op deze manier onderdeel ben geweest van onze mooie vereniging”, vertelt hij.

Theo Jochoms bedankte tijdens een praatje en met een dinerbon en bloemen de beide heren voor hun inzet en betrokkenheid bij de club. Hij maakte tijdens de behandeling van dit agendapunt ook bekend dat hij aan het einde van dit jaar de voorzittershamer neer legt. “Met pijn in mijn hart maar deze intensieve functie is helaas niet langer te combineren met mijn drukke werkzaamheden in Den Haag”, legt hij uit.