Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Zuid op de Schop update

Na een week van heftige regenbuien was er afgelopen week sprake van tropische temperaturen op sportpark Zuid. Hierdoor zijn de werkzaamheden op het hoofdveld iets achtergebleven op de planning. Inmiddels is echter de drainage aangebracht en is begonnen met het opbrengen van de extra laag zand. Na het profileren van deze laatste laag en het aanbrengen van de 1e bemesting kan eind volgende week bij de juiste weersomstandigheden het veld worden ingezaaid. 

De contouren van veld 5 beginnen ook langzamerhand vorm aan te nemen. De strook van de parkeerplaats is bij het veld gevoegd. Het hele veld is voorzien van nieuwe drainage met een hoofddrain die afvoert op de sloot aan het Nijerf. De lichtinstallatie is uitgebreid; de 4 bestaande lichtmasten zijn verplaatst en er zijn 2 extra masten toegevoegd. Er is gestart met het straatwerk rondom het veld. De verwachting is dat over twee weken de grasmat wordt gelegd.