Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Wim Wennekers overleden

Op 3 augustus ontvingen wij het droevige nieuws dat ons erelid Wim Wennekers is overleden. Wim is meer dan 70 jaar lid van De Treffers geweest.

Wim werd vlak na de oorlog lid van De Treffers. Hij werd uitgezonden naar Indonesië. Dat hij in Indonesie ook met weemoed dacht aan zijn vereniging blijkt wel uit dit telegram van 1949.
Hierin feliciteert hij onze club met het 30 jarig bestaan. Verder is opmerkelijk dat hij daarin schrijft:
– over de Treffers-familie;
– dat hij hoopt op successen van het eerste elftal;
– dat het Treffers clubblad in Indonesie van A tot Z gelezen werd.

In 1956 kwam hij als broekie in het bestuur. Hij is 40 jaar bestuurslid gebleven en was bij vele activiteiten betrokken. Hij pakte binnen het bestuur alles aan. Een van zijn eerste taken was lid van de belangrijke bouwcommissie voor de realisatie van de accommodatie Herwendaal.

Wim vormde samen met Tön de Bruin de kiencommissie bij Jan van Toon, Amstelbron en later bij de Hoeve. Hij zorgde voor zaken rond het veld zoals de reclame borden en de afrastering. Hij was actief betrokken bij het ziekenbezoek aan leden. In 1978 verhuisde De Treffers van het Herwendaal naar Sportpark Zuid. Wim werd binnen het bestuur verantwoordelijk voor de accommodatie.

Hoogtepunt in die tijd was misschien wel de realisatie van de nieuwe lichtmasten. Hij was alle dagen op Zuid voor allerlei werkzaamheden, vaak samen Jan Veulings. Deze taken werden langzamerhand overgenomen door de Maandaggroep, waarvan hij enthousiast lid werd.

Voor al zijn werkzaamheden werd Wim benoemd tot erelid van De Treffers en ontving hij in 1995 de Gouden Bondsspeld van de KNVB.

De vereniging en zijn leden zijn Wim veel dank verschuldigd voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor de club.

We wensen Bets, Wilco, Mieke, Willem en de famile Wennekers veel sterkte met het grote verlies.

Bestuur sv De Treffers