Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Uitnodiging buitengewone ledenvergadering statutenwijziging: dinsdag 8 oktober 2019

Beste leden,

Graag nodigen we u uit voor de buitengewone ledenvergadering op dinsdag 8 oktober aanstaande. Aanvang 20.00 uur.

Deze extra vergadering is nodig om te kunnen stemmen over het voorstel tot wijziging statuten De Treffers.  De reden is dat de Licentiecommissie Amateurvoetbal van de KNVB heeft geoordeeld dat De Treffers niet voldoet aan licentievoorwaarde L.02 van de Tweede Divisie (waarborgen onafhankelijkheid). Meer specifiek ontbreken ten aanzien van de huidige statuten van de vereniging waarborgen die de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van het bestuur van de vereniging garanderen.

Tevens heeft de commissie geconcludeerd dat De Treffers jeugdleden heeft uitgesloten van stemrecht binnen de Algemene Ledenvergadering.

Wij dienen dus als vereniging op twee onderdelen de statuten te wijzigen op grond van richtlijnen van de KNVB.

De statuten én voorstel tot statutenwijziging liggen voor iedereen ter inzage in de kantine vanaf woensdag 2 oktober t/m dinsdag 8 oktober.

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze extra ledenvergadering die gelet op bovenstaande slechts 1 agendapunt kent, namelijk het voorstel tot wijziging van de statuten. Graag tot dinsdag 8 oktober, 20.00 uur!

Noteert u ook alvast de reguliere algemene ledenvergadering in uw agenda. Deze vindt plaats op dinsdag 22 oktober 2019, aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur van De Treffers

John Meeussen, secretaris