Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van De Treffers nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 23 mei 2024 in de BC ruimte van ons clubgebouw. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening voorzitter
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen – ingekomen stukken
 4. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 11-12-2023

(Deze liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.)

 • Terugblik op afgelopen seizoen 2023/’24
 • Nieuw beleid “Reglement Jubilarissen”
 • Vasstelling begroting seizoen 2024/’25 
 • Voetbalzaken – een update seizoen 2024/’25
 • Bestuursverkiezing
 • Rondvraag en afsluiting voorzitter

Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn (statutair) aftredend en niet herkiesbaar:

 • Roy Janssen, penningmeester
 • John Meeussen, secretaris

Het bestuur stelt hierbij aan de Algemene Ledenvergadering voor om Remco Hammer te benoemen tot nieuwe secretaris. De functie van penningmeester binnen het bestuur is ‘nog’ niet ingevuld.

Hebt je nu al vragen voor de rondvraag dan willen we je de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te maken bij het bestuur door deze te zenden aan John Meeussen via secretaris@detreffers.nl

Wij rekenen op jullie aanwezigheid en hopen je te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

John Meeussen

Secretaris De Treffers