Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij de leden van De Treffers uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 december 2021 in de kantine van De Treffers. De ALV start om 13.30 uur, inloop met koffie vanaf 13.00 uur. 

Verplicht aanmelden algemene ledenvergadering
Als gevolg van de corona-maatregelen is het verplicht om vooraf aan te melden zodat we niet over het maximaal toegestane aantal aanwezigen heengaan. Bij meer dan 70 aanmeldingen plannen we een extra ledenvergadering. Houdt er rekening mee dat u in het bezit dient te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs.

Aanmelden voor de ALV – onder vermelding van NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), kan via: secretaris@detreffers.nl

Agenda (voor printversie: klik hier)

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen en informatie door bestuur
 3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 29 mei 2021
 4. Terugblik op afgelopen jaar
 5. Jaarrekening 2020/’21, toelichting huidige stand van zaken
 6. Kascontrolecommissie
 7. Vrijwilligersbeleid – ophalen van ideeën en suggesties
 8. Voetbalzaken – open discussie
 9. Supportersvereniging Samen met De Treffers – info vanuit bestuur supportersvereniging
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting voorzitter

Namens het bestuur,

John Meeussen

secretaris