Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van De Treffers nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 13 december 2022 in de kantine. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda

1) Opening voorzitter

2) Vastelling van de agenda

3) Mededelingen en informatie door bestuur

4) Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 31 mei 2022

5) Terugblik op afgelopen jaar 2022

6) Jaarrekening 2021/’22

Toelichting huidige stand van zaken

7) Kascontrolecommissie

8) Beleidsplan Samen met De Treffers 2022-2025

Toelichting beleidsplan en aanpassing verenigingsstructuur 

9) Voetbalzaken

a) Een update

b) Ontwikkelingen jeugdvoetbal gemeente Berg en Dal

10) Rondvraag en afsluiting voorzitter

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur

John Meeussen

Secretaris

E: secetararis@detreffers.nl