Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Praat en beslis mee!

Ter herinnering: aanstaande donderdag is er weer een Algemene Ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom om mee te praten en mee te beslissen over belangrijke onderwerpen voor onze vereniging. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda stond al eerder on line maar ter herinnering:

Agenda

 1. Opening voorzitter
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen – ingekomen stukken
 4. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 11-12-2023

(Deze liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.)

 • Terugblik op afgelopen seizoen 2023/’24
 • Nieuw beleid “Reglement Jubilarissen”
 • Vasstelling begroting seizoen 2024/’25 
 • Voetbalzaken – een update seizoen 2024/’25
 • Bestuursverkiezing
 • Rondvraag en afsluiting voorzitter

Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn (statutair) aftredend en niet herkiesbaar:

 • Roy Janssen, penningmeester
 • John Meeussen, secretaris

Het bestuur stelt hierbij aan de Algemene Ledenvergadering voor om Remco Hammer te benoemen tot nieuwe secretaris. De functie van penningmeester binnen het bestuur is ‘nog’ niet ingevuld.