Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

ONDERHOUD VELDEN

De natuurgrasvelden:

De afgelopen weken is er flink gewerkt aan het onderhoud van de grasvelden. In februari constateerde een extern adviesbureau dat er in de bijvelden een storende laag direct onder de toplaag zit , die er voor zorgt dat de toplaag dichtslaat en daardoor te lang nat blijft. Mogelijke oplossingen zijn een totale toplaagrenovatie, beluchten en bezanden. Goed schoonhouden helpt om verdere vervetting te voorkomen.

Met dit advies is de Stichting aan de slag gegaan. Na de 1e maaibeurt zijn alle velden inmiddels intensief geverticuteerd, geprikt en belucht.

Het hoofdveld, de velden 4 en 5 zijn doorgezaaid. Binnenkort worden alle velden nog bemest zodat het gras flink kan doorgroeien.

Tevens is er aandacht besteed aan de bebossing rondom de velden. Met name de bomen aan de kop(oost)zijde van veld 4 zorgen voor veel schaduw. Er zijn  een aantal bomen gekapt waardoor het veld sneller droog waait. Er zijn ook  enkele bomen rond de velden bijgesnoeid.

We onderzoeken de mogelijk aanleg van een nieuw veld 5. Afhankelijk van overleg met de gemeente en eventuele subsidie mogelijkheden zullen we hierover een besluit nemen.

De kunstgrasvelden:

Vorige week zijn deze velden in onderhoud genomen volgens het jaarlijks onderhoudscontract met Sport & Groen. Voor deze velden loopt een subsidieprocedure bij de gemeente voor het vervangen van de matten, de verwachting is dat dit volgend voetbalseizoen wordt gerealiseerd.