Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Nieuwe maatregelen corona

Beste Treffersleden,

Gisteravond presenteerde het kabinet de aangescherpte regels met betrekking tot het coronavirus. In eerste instantie geldt de aanscherping voor de komende vier weken. Omdat het aantal besmettingen blijft oplopen zijn, met ingang van vanavond 14 oktober, de volgende regels van kracht:

  1. Alle amateursportcompetities worden stilgelegd.
  2. Voor de jeugd mogen trainingen en onderlinge wedstrijden en toernooien binnen de eigen club doorgang blijven vinden. Vanuit de KNVB is ons aangegeven dat de grens geldt tot en met 18 jaar. Daarover is op dit moment nog wel wat onduidelijkheid. Mocht dit wijzigen, dan zullen we dit communiceren.
  3. Boven de 18 jaar mag er getraind worden in groepjes van maximaal 4 personen, waarbij onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden. De Rijksoverheid geeft aan dat tussen de groepjes ook minimaal 1,5 meter ruimte moet zitten. Daarmee kan er dus, met deze restrictie, veelal op één veld getraind worden.

Ook de eerdere maatregel van het sluiten van de kantine gaat weer opnieuw in. Van kracht blijven de volgende afspraken: ouders mogen kinderen alleen afzetten op de parkeerplaats van het sportpark, trainingen (en wedstrijden) mogen niet worden bijgewoond door publiek, omkleden en douchen vindt thuis plaats. De coronaprotocollen op de website van De Treffers blijven ook volledig geldig.

We worden als voetbalvereniging hard geraakt door deze maatregelen. Vanavond vinden er diverse overleggen plaats waarbij we gaan kijken hoe iedereen zoveel mogelijk kan blijven sporten. Zodra er meer bekend is stellen we jullie hiervan via de website en de sociale media op de hoogte.

Blijf gezond, let op jezelf en op elkaar!

Bestuur De Treffers