Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

NIEUW: ‘Helpdesk Zuid’ gestart

Een belangrijk bericht van je club……..!

Onze club mag trots zijn op de vele vrijwilligers die zich telkens weer inzetten om alles binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen. Daar mogen we niet alleen trots op zijn, daar zijn we ook trots op! Ondanks dat lopen we toch regelmatig aan tegen “plotse probleempjes of vraagstukken”, die niet direct kunnen worden ingevuld of opgelost door deze vrijwilligers. Gewoon omdat de capaciteit ontbreekt. We hebben een grote club en zijn zeer ambitieus. We maken het elke geleding van de vereniging graag naar de zin. Dat vergt veel, soms te veel, van onze mensen!

Start Helpdesk Zuid
Door de corona-crisis is er een enorme hoeveelheid “werk” bijgekomen. En toch willen we graag alles goed laten verlopen. Dit heeft er mede toe geleid dat we de “Helpdesk Zuid”, eerder dan aanvankelijk bedoeld was, in het leven hebben geroepen.

Maar wat is dat dan, die Helpdesk Zuid?
Veel structurele vrijwilligersfuncties worden ingevuld door leden, ouders, familie en vrienden. In de huidige maatschappij heeft iedereen echter een druk sociaal leven en zijn velen van ons hard aan het werk. We kunnen dan ook niet altijd een beroep blijven doen op dezelfde mensen indien incidentele werkzaamheden / evenementen opgepakt moeten worden of als er probleempjes / vraagstukken zijn. Een groot vangnet van vrijwilligers die het niet erg vinden zo nu en dan een keer bij te springen, maar geen structurele functie kunnen of willen vervullen, zou dan ook dé oplossing kunnen zijn. Des te groter de groep, des te makkelijker het wordt voor iedereen.

Onlangs is daarom het initiatief genomen om de “Helpdesk Zuid” op te richten, een app-groep met mensen die onze mooie club een warm hart toedraagt en bereid is zo nu en dan bij te springen. In een korte tijd hebben we al 30 mensen weten te enthousiasmeren en hebben we onze eerste werkzaamheden al verricht.
Mensen in deze groep worden nooit rechtstreeks benaderd door bestuur of andere commissies. Elke vraag om hulp of kennis voor wat dan ook, wordt bij ons neergelegd en wij kijken in deze groep of er interesse en ruimte is om dit op te pakken of in te vullen.

Verplichtingen?
Er is dus geen enkele verplichting en het staat de Helpdesk Zuid vrij om soms “nee” als antwoord te geven. Als de groep echter groot genoeg wordt, dan zal dat laatste niet veel voor gaan komen. Ook niet onbelangrijk: het kost je helemaal niets. Er wordt dus niet gespaard en er worden geen donaties of iets dergelijks verwacht. Sterker nog: elk seizoen wordt er een feestdag / uitstapje georganiseerd, dat geheel via externe sponsoring wordt bekostigd! We kijken ook of er gedurende het jaar nog een aantal keren andere activiteiten opgezet kunnen worden. Ook een Helpdesk nieuwsblad speelt in de gedachten.

Meld je nu aan!
Hebben we je enthousiasme kunnen prikkelen? Wil je meer weten of je direct al aanmelden?

Stuur een sms of app naar: 06 – 30 00 59 55.

Groet namens de Helpdesk Zuid