Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

GESLAAGDE VRIJWILLIGERSAVOND

Afgelopen vrijdag 22 november stond de traditionele Vrijwilligersavond op het programma. Op deze avond werden Toon Beers en Jan Driessen bedankt voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger en werden zij benoemd tot Lid van Verdienste. Toon en Jan ontvingen een dankwoord van vice-voorzitter Theo Jochoms en een oorkonde. Toon is al jarenlang actief als vrijwilliger bij onder andere de Maandaggroep en Jan verricht al jaren werk als lid van de beheercommissie van de kantine.

Tevens werd er op de Vrijwilligersavond een loterij georganiseerd waarvan de opbrengst geschonken wordt aan stichting KiKa. Met deze loterij is er liefst €1100 opgehaald.

Wij danken iedereen die op welke manier dan ook een steentje bijdraagt aan onze club en hopen nog vele jaren met veel plezier van ieders kwaliteiten als vrijwilliger gebruik te mogen maken; zonder onze vrijwilligers kunnen we niet voortbestaan! Hartelijk dank!