Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

EXTRA MAATREGELEN TIJDENS WEDSTRIJD TEGEN TOP OSS

Op maandag, 27 juli heeft onze vereniging een waarschuwing gekregen van de Veiligheidsregio, omdat de noodverordening, die geldt in verband met het coronavirus zou zijn overtreden tijdens de oefenwedstrijd tegen De Graafschap. Om te voorkomen, dat deze waarschuwing bij een volgende overtreding leidt tot een forse boete of zelfs sluiting van het sportpark, heeft het bestuur besloten om tijdens de wedstrijd tegen TOP Oss op dinsdagavond een aantal maatregelen te treffen:

  • Kantine en terras zijn de gehele avond gesloten (géén consumpties)
  • In- en uitgang van het sportpark worden van elkaar gescheiden
  • Bezoekers kunnen met de klok méé een plek zoeken rondom het veld (éénrichtingsverkeer)
  • Extra coronacoördinatoren worden ingezet om iedereen te wijzen op de verplichting om onderling 1,5 meter afstand te houden
  • Bezoekers, die minder valide zijn, kunnen gebruik maken van daartoe aangewezen plekken

Het bestuur realiseert zich, dat dit ingrijpende maatregelen zijn: voor leden én voor vereniging. Op korte termijn ziet het ook door omstandigheden geen mogelijkheid om tot een meer uitgewerkt veiligheidsplan te komen.

Hopelijk kan tijdens de oefenwedstrijd tegen NEC, die volgende week dinsdag gepland staat, een gastvrijer onthaal plaats vinden. Over de daartoe te treffen maatregelen hoopt het bestuur nog deze week met medewerkers van de Veiligheidsregio overleg te kunnen hebben. Veel is echter ook afhankelijk van het verantwoordelijkheidsgevoel van toeschouwers. Wij doen daarom een dringend beroep op iedereen om zich te houden aan de maatregelen en de te geven aanwijzingen.