Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Coronamaatregelen vanaf zaterdag 6 november

Het coronatoegangsbewijs (”CTB”) voor amateursporters en publiek boven de 18 jaar is gelukkig niet ingevoerd. Dat betekent derhalve dat Sportpark Zuid nog steeds vrij toegankelijk is voor sporters en publiek. Wel geldt er vanaf zaterdag 6 november 2021 een aantal andere/nieuwe/heringevoerde maatregelen bij De Treffers. 

Die maatregelen vragen van eenieder veel aanpassingsvermogen en we begrijpen dat sommige maatregelen vervelend zijn, maar het is belangrijk dat we allemaal, ook als vereniging, onze verantwoordelijkheid (blijven) pakken. Onderstaand het overzicht van de belangrijkste maatregelen:

  1. Neem de basisregels in acht. Het dringende advies is om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
  2. Om het clubgebouw (de binnenlocaties waaronder kantine, kleedkamers, toiletten, BC ruimte, vergaderruimten, etc.) te betreden, is voor mensen ouder dan 18 jaar (sporters, begeleiders, publiek, etc.) een geldig CTB nodig (met ID).
  3. Mensen in functie (bijv. leiders / trainers / commissieleden / scheidsrechters / vrijwilligers) zouden het clubgebouw in principe mogen betreden zonder CTB. Echter is het voor de toezichthouders / controleurs ondoenlijk om, gelet op het grote aantal vrijwilligers, leiders, trainers die feitelijk zijn uitgezonderd, deze groep te herkennen. Om die reden zullen wij daarom ook van die groep een geldig CTB (met ID) willen zien. Ook jeugdleiders die in de kleedkamer komen, dienen zich dus aan de regel te houden.
  4. Wij gaan ervan uit de teamleiding van ieder team, met name door de week, toeziet op het naleven van de regels en de controle uitvoert van het CTB (QR code) met ID indien men gebruikt maakt van de kleedkamers. Voor het scannen van de QR codes kun je eenvoudig de scan app downloaden.
  5. Spelers en begeleiding (van 18 jaar en ouder) die geen geldige QR code hebben mogen wel deelnemen aan de training/wedstrijd maar dienen zich thuis om te kleden/douchen en geen gebruik te maken van de kleedkamers.
  6. Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een coronatoegangsbewijs (met ID) tonen als zij een binnenruimte betreden op de sportaccommodatie.
  7. Op zaterdag en bij thuiswedstrijden van het eerste elftal zal worden gecontroleerd bij de ingang (hoofdingang of zijdeur terras bij veld 2) van het clubgebouw. Na de eerste controle van het CTB is het mogelijk om een bandje te krijgen, zodat je niet steeds opnieuw het CTB hoeft te tonen als je het clubgebouw  wil betreden. 
  8. Het bestuur behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs de uitvoering van maatregelen te controleren. 

Gelet op de korte voorbereidingsperiode zal vermoedelijk nog niet alles perfect verlopen. We zullen ook een aantal zaken uitproberen om goed te kunnen beoordelen of het werkbare oplossingen zijn. Nogmaals: we begrijpen heel goed dat de maatregelen vervelend zijn, maar het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid (blijven) pakken. Dat betekent ook dat het niet zinvol is om in discussies te gaan over nut en noodzaak van de maatregelen. Wij rekenen dan ook op begrip en vragen vriendelijk niet met onze (vrijwillige) toezichthouders en/of teamleiding in discussie te gaan. Dit zijn namelijk vrijwilligers, clubgenoten en/of mensen die gewoon hun werk uitvoeren en vragen u hen ook met respect te behandelen.

Met vriendelijke groet, Samen met De Treffers,

John Meeussen

Secretaris