Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Standaard foto nieuwsbericht

CONTRIBUTIEVERHOGING SEIZOEN 2019/’20

Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de begroting voor het nieuwe seizoen 2019/’20. Binnen de voorgelegde begroting heeft het bestuur een voorstel gedaan tot een algehele contributieverhoging van 5%. Deze contributiewijziging gaat in per 1 juli 2019.

Waarom is deze contributieverhoging noodzakelijk?

Ondanks het positieve feit dat het ledenaantal van De Treffers sterk groeit brengt dit extra organisatorisch maatregelen met zich mee. Daarnaast is er een stijging van de algemene kosten waaronder materialen, nieuwe kleding, energiekosten en verzekeringskosten. Teneinde een sluitende begroting te kunnen overleggen worden deze gestegen kosten mede doorberekend in de contributie.

Data contributie-inning seizoen 2019/’2020

De contributie wordt per jaar, per halfjaar of in 4 termijnen door middel van automatische incasso via ClubCollect geïnd omstreeks 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart.

Kijk hier voor het overzicht voor de nieuwe contributiebedragen seizoen 2019/’20: >> CONTRIBUTIE