Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Bericht van de voorzitter inzake samenwerking Rood Wit

Woensdag 28 sept verscheen in de Gelderlander een artikel met als titel: Rood Wit wil buurman van De Treffers worden. Ik wil jullie bijpraten over de stand van zaken.

Samen met de werkgroep  milieubeheer en Rood Wit, en op initiatief van de Stichting Nijerf, zijn wij sinds anderhalf jaar in gesprek om uitbreiding van veld 5 mogelijk te maken tot een volledig kunstgrasveld. Daarnaast hebben we een ernstig tekort aan kleedkamers. Volgens normering van de KNVB hebben we hier ook recht op,  maar de gemeente wilde niet investeren omdat er in heel Berg en Dal te veel voetbalvelden zijn. Ook wil de gemeente dat voetbalverenigingen meer samenwerken.

Dit alles was voor de Stichting Nijerf aanleiding om overleg te starten met de genoemde partijen. Het idee is om het gebouw waar nu werkgroep milieubeheer in is gehuisvest te slopen en er een nieuw multifunctioneel gebouw voor in de plaats te bouwen. waar dan de werkgroep milieubeheer ook educatieve programma’s kan starten en waar Rood Wit clubhuis heeft. De Treffers kan eveneens van deze accommodatie gebruik maken. In het totaalplan is ook voorzien dat veld 5 wordt uitgebreid naar een volwaardig bespeelbaar kunstgrasveld. Hier kan Rood Wit op zondagen terecht en voor trainingen, De Treffers op zaterdagen en ook voor trainingen.

Indien de gemeente de woningbouwplannen op het huidig terrein van Rood Wit steunt, komt de bestemming op het Kapittelland vrij. De financiële voordelen hiervan kunnen worden gebruikt om de plannen op  Sportpark Zuid te realiseren. De eerste stap is nu door de politiek gezet door het plan voor woningbouw op Kapittelland te prioriteren, hetgeen zou betekenen dat Rood Wit daar dient te vertrekken. De plannen op Sportpark Zuid kunnen vervolgens, na vergunningenprocedures etcetera, gerealiseerd gaan worden. Zoals bepaald in de statuten wordt een finaal voorstel eerst nog ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Zover is het nu nog niet.

Dit alles is met de leden besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2022. Tijdens die ALV is gevraagd om een voorbereidingscommissie in te stellen met enkele leden van De Treffers. Eén persoon heeft zich hiervoor reeds aangemeld. Er is plek voor nog 2 of 3 mensen. Aanmelden kan via: secretaris@detreffers.nl.

Tot zover, met sportieve groet,

Theo Jochoms, voorzitter