Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Locatie: kantine De Treffers – Sportpark Zuid

Wanneer: dinsdag 31 mei 2022

Aanvang: 19.30 uur

Noteer de datum alvast in uw agenda. De agenda wordt tijdig op de website geplaatst.

Bestuur De Treffers