Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

UPDATE CORONAVIRUS 12 JUNI 2020

Beste Treffersvrienden,

De laatste weken zijn de nodige stappen gezet om het sportpark voor trainingen open te stellen. Tot onze vreugde zijn de ervaringen waarmee dit verliep positief. Er is veel aandacht voor looproutes, hygiëne en de leden leven de regels van het RIVM strikt na. Dank daarvoor!

We merken wel dat het omgaan met de regels steeds meer gaat schuren en dat de behoefte groot is om elkaar weer in levende lijve op Zuid te ontmoeten. Enerzijds om bij te kunnen praten over voetbal maar ook over andere zaken die ons in deze tijd bezighouden. Steeds vaker bereikt het bestuur de vraag of de kantine gebruikt kan worden voor vergaderingen. Dit is nog niet het geval. De noodverordening, die zegt dat het sportpark onder voorwaarden alleen geopend is voor trainingen en dat sportkantines tenminste tot 1 juli gesloten zijn, is nog steeds onverkort van kracht. Wij doen daarom een beroep op alle commissies om via video bellen of bij iemand thuis te vergaderen.

Het is goed om alvast te melden dat we op 9 juli 2020 een Algemene Ledenvergadering houden. Tijdens deze bijeenkomst gaat het bestuur in op de Corona-impact; de situatie vanaf 1 juli (wanneer naar verwachting het hele sportpark weer open gaat) met name in relatie tot de 1,5 meter maatregelen. Op de agenda staat ook de begroting 2020/2021 en de bestuursverkiezing. Binnenkort verschijnt er op de website een agenda met link om aan te melden.

Wij merken om ons heen dat nu, na dertien weken, de Corona-moeheid er bij ons allen in begint te sluipen. Dat we verlangen naar een terugkeer naar het oude normaal. Wij herkennen het gevoel en hebben  er begrip voor, maar blijven jullie aandacht vragen voor het zorgvuldig en alert blijven en vooral vol te houden. Gelukkig heeft Covid-19 ons als club maar beperkt geraakt. Laten wij er met elkaar voor zorgdragen dat dat zo blijft!

Blijf dus alert! En blijf gezond!

Bestuur De Treffers