Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Uitnodiging ledeninformatieavond 21 maart

Aan de leden van sportvereniging De Treffers

Geachte leden,

Het bestuur van sportvereniging De Treffers nodigt u uit om de ledeninformatieavond bij te wonen. Deze informatieavond zal worden gehouden op dinsdag 21 maart 2017 in de kantine van De Treffers, Nijerf 1 te Groesbeek. Aanvang 20.00 uur.

Het doel van deze interactieve infobijeenkomst is om leden bij te praten op een aantal actuele onderwerpen binnen de vereniging.
Agenda

1. Opening
2. Actualisering beleidsplan – Samen kijken naar toekomst De Treffers
3. Jubileum De Treffers 100 jaar
4. Presentatie nieuwe website
5. Rondvraag
6. Sluiting