Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het bestuur van De Treffers nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 13 juni 2023 in de kantine. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening voorzitter
 2. Vastelling van de agenda
 3. Mededelingen – ingekomen stukken
 4. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 13-12-2022
 5. Terugblik op afgelopen seizoen 2022/’23
 6. Vaststelling begroting seizoen 2023/’24 
 7. Vrijwilligersbeleid – toelichting Theo Eikholt
 8. Beleidsplan Samen met De Treffers 2023-2025
 9. Toelichting en accordering beleidsplan en aanpassing verenigingsstructuur  
 10. Voetbalzaken – een update
 11. Bestuursverkiezing. Theo Jochoms stelt zich herkiesbaar als voorzitter. Door het bestuur wordt voorgedragen Frederik Oorschot als lid Algemene Zaken
 12. Rondvraag en afsluiting voorzitter