Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Theo Jochoms herkozen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 juni is Theo Jochoms herkozen als voorzitter van onze vereniging. Bij acclamatie gingen de leden akkoord met een nieuwe termijn van 3 jaar. Frederik Oorschot werd – eveneens bij acclamatie – gekozen als bestuurslid Algemene Zaken. Tijdens de geanimeerde vergadering maakte de voorzitter melding van een aantal ontwikkelingen: de samenwerking met Rood Wit gaat niet door omdat de gemeente niet bereid is om de verhuizing financieel te ondersteunen, De Treffers wil wel (blijven) inzetten op samenwerking met de andere zusterverenigingen. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt het sportpark op momenten dat de jeugd tot en met 18 jaar traint of voetbalt rookvrij. Ook memoreerde Theo het mooie seizoen dat we samen beleefd hebben; over de hele linie zowel binnen de jeugd als zaterdag 1 en het eerste elftal zijn prachtige resultaten neergezet. De vergadering is akkoord gegaan met het nieuwe beleidsplan en begroting en heeft kennisgenomen van het rapport over vrijwilligersbeleid. Een uitgebreid verslag van de vergadering volgt later.