Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Reglement Veilingdiner

Reglement Veilingdiner De Treffers 15 juni 2024

1. Opbrengst van de veiling gaat volledig naar de vv De Treffers

2. Omschrijvingen van de kavels die allemaal staan beschreven in het veilingboekje dat vooraf aan deelnemers per mail wordt toegezonden en, voor zover mogelijk, ter plaatse aanwezig zijn. Zij zijn zo volledig mogelijk en worden naar beste weten verstrekt. De veilingcommissie/ organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor volledigheid en/of juistheid van de verstrekte informatie. De koper overtuigt zichzelf van de juistheid van omschrijving en de staat waarin de kavel zich bevindt, kleine afwijkingen zijn altijd mogelijk. Wanneer bij de afwikkeling van een kavel er op eigen initiatief van koper wijzigingen worden aangebracht, denk daarbij bijvoorbeeld aan meer personen dan zijn beschreven in de kavel, zijn deze in bepaalde gevallen mogelijk. Meerprijs wordt in zo’n situatie in overleg bepaald.

2a. Met uitzondering van de kavels waarin de reis specifiek benoemd of beschreven is, zijn de kavels exclusief de reis, parkeren, maaltijden en consumpties. Persoonlijke uitgaven zijn nooit in de kavel meegenomen.

2b. Bij kavels die betrekking hebben op een reis wordt uitgegaan van 2-persoonskamer(s). Ook hier geldt artikel 2. Bij een afwijking is een meerprijs mogelijk van toepassing.

2c. Op voucher wat na aankoop wordt overhandigd is benoemd wat inclusief is; rest is exclusief.

3. Veiling geschiedt bij opbod, hoogste bieder wint en er zijn behalve BTW (zie verderop) geen extra veilingkosten. De veilingmeester beslist d.m.v. finale aftik.

4. Na aankoop vult koper ter plaatse het aanwezige aankoopvoucher in. Deze dient ook als bewijs van aankoop. Organisatie stuurt een rekening en deze wordt betaald met in acht neming van de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. De uiteindelijk geboden prijs is voor zover wettelijk verplicht altijd exclusief BTW

5. Gekochte kavel wordt door koper en organisatie in onderling overleg geleverd of uitgevoerd (uiterlijk 31 december 2025). De organisatie is behulpzaam hierbij, maar koper is zelf verantwoordelijk voor het op tijd afnemen Daar waar van toepassing zal organisatie de koper en de leverancier met elkaar in contact brengen

6. Mochten er situaties ontstaan waarin het reglement niet voorziet, dan beslist de veilingcommissie