Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

ONZE CLUB – NORMEN EN WAARDEN – GEDRAGSCONVENANT

Inleiding

De Treffers is een toonaangevende voetbalvereniging. Prestatief en recreatief, een visitekaartje voor het (jeugd)voetbal in het algemeen voor zowel mannen, vrouwen, jongens als meisjes.  Onderscheidend, met een groot vrijwilligerskader, sterke onderlinge band en uitstekende sfeer. Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de voetbalvereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, leiders, spelers en ouders. De Treffers kan en zal nooit de rol van de ouder kunnen of willen overnemen. Wel kunnen we de randvoorwaarden scheppen waaronder alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren binnen de club, met als resultaat dat eenieder kan presteren met plezier.

De Treffers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een  vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele  achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de  voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.

“Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Gedragsconvenant  – normen en waarden – fairplay

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit betekent ook dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we de gewenste manier van omgang met elkaar binnen De Treffers nader vaststellen, elkaar hierover informeren, afspraken maken en in het geval dat afspraken niet worden nagekomen sanctioneren.

Het uitvoeren van sancties is, wat het bestuur betreft, een laatste middel. Als bestuur staan wij voor
een club waar sportiviteit en respect gebaseerd zijn op een open, directe en eerlijke communicatie.

Deze afspraken zijn in de Algemene ledenvergadering van 26 oktober 2017 vastgelegd in het  ‘Gedragsconvenant’, waarin we de normen en waarden voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken.

Wij rekenen op eenieders begrip en steun.

Bestuur De Treffers

U kunt het gedragsconvenant lezen via de link:

GEDRAGSCONVENANT – NORMEN EN WAARDEN – FAIRPLAY