Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

ONZE CLUB – ARBITRAGE

Arbitrage

Sportpark Zuid is een fijne plaats waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen, ongeacht voetbalcapaciteiten of achtergrond. SV De Treffers is een vereniging waar iedereen elkaar respecteert, sportiviteit en fairplay voorop staan. De Treffers verwacht ook van bezoekers van de accommodatie dat zij deze normen en waarden respecteren. De normen en waarden zijn weergegeven via de publicatieborden met de Zuid-regels, die op een aantal plaatsen binnen de accommodatie aanwezig zijn.

Belangrijke onderdelen daarvan zijn:

– Fans zijn belangrijk voor elk team. Moedig zoveel en enthousiast als je kan je team aan maar kwets nooit.
– Scheidsrechters en hun assistenten houden ook van voetbal en doen ook hun best. Respecteer hun beslissingen.

De verenigingsscheidsrechters van sv De Treffers willen de voorwaarden scheppen voor maximaal voetbalplezier voor alle aanwezigen.

De verenigingsscheidsrechters van sv De Treffers leiden vanuit een objectieve positie en met een positieve instelling de wedstrijden. Respect, sportiviteit en fairplay staan ook bij de verenigingsscheidsrechters hoog in het vaandel. Van de assistent-scheidsrechters wordt dezelfde objectiviteit, positieve instelling, respect, sportiviteit en fairplay verwacht. Natuurlijk ondersteunen de assistent-scheidsrechters de verenigingsscheidsrechters volledig in hun taak.