Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

ONZE CLUB – AANMELDEN VRIJWILLIGERS 100 JARIG JUBILEUM

Beste Treffers-mensen,

In de Commissie De Treffers 100 jaar is onlangs het activiteiten-overzicht vastgesteld, waarmee we in het kader van het 100-jarig bestaan van de club aan de slag willen.

Een aantal activiteiten zal min of meer in de luwte voorbereid worden en daarvoor zal wellicht in een later stadium een beroep gedaan worden op de vrijwilligers.

Bij andere activiteiten kunnen we nu al voorzien dat de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk is en we horen graag van jullie, kijkend naar onderstaand lijstje, waar jullie interesse naar uitgaat. Onze commissie zal dan met voorstellen komen over de individuele roltoedeling.

Het officiële feestweekend zal overigens van vrijdag 21 juni t/m zondag 23 juni 2019 plaatsvinden en in de week daar naartoe zal ook het nodige gepland worden.

*U kunt zich voor meerdere onderdelen aanmelden.

    Een aantal activiteiten wordt dit jaar opgezet en zal ook dit jaar plaatsvinden:

    Een aantal activiteiten vindt in 2019 plaats, maar de voorbereiding begint ook dit jaar:


    Dank voor de medewerking!

    Namens de Commissie De Treffers 100 jaar,

    Harry Driessen