Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Nieuwe maatregelen corona

Beste Treffersleden,

Vanwege de grote verspreiding van het Covid-19 virus heeft het kabinet besloten aanvullende maatregelen te nemen. Met ingang van vanavond (dinsdag 29 september om 18.00 uur) zijn sportkantines gesloten, wordt er getraind zonder publiek en worden wedstrijden ook zonder publiek gespeeld. Vooralsnog geldt dit voor de komende drie weken.

Dit betekent concreet voor onze vereniging dat vanaf vanavond 18.00 uur:

  1. De kantine tot nader order gesloten is.
  2. Ouders/verzorgers niet aanwezig kunnen zijn bij de trainingen.
    Kinderen kunnen op de parkeerplaats afgezet worden en ouders/verzorgers mogen het sportpark niet betreden.

Vanavond heeft het bestuur een ingelaste vergadering en we zullen jullie in de loop van de week verder berichten. Houd daarvoor de website en sociale media in de gaten.

Voor nu: blijf gezond en let op jezelf en op elkaar! Alleen door ons te houden aan de richtlijnen krijgen we het virus onder controle en kunnen we elkaar weer zo snel mogelijk ontmoeten op Sportpark Zuid.

Bestuur De Treffers