Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Standaard foto nieuwsbericht

Maatregelen rond (oefen)wedstrijden

De Treffers is blij te kunnen melden dat de veiligheidsregio op dinsdag 28 juli – tijdens de oefenwedstrijd tegen TOP Oss – constateerde dat de coronaregels goed in acht zijn genomen op ons sportpark. De Treffers vindt het belangrijk dat de coronaregels op ons sportpark en in de kantine ook de komende tijd goed nageleefd worden. Voor wedstrijden op ons sportpark geldt dat we alleen met thuispubliek spelen en we helaas nog geen andere bezoekers dan onze eigen leden kunnen toelaten. Een overzicht met alle regels vind je hieronder.

Regels sportpark

 • In- en uitgang van het sportpark zijn van elkaar gescheiden.
 • Bij de ingang wordt er op gewezen, dat men bij klachten, die verband kunnen houden met besmetting door het coronavirus niet welkom is en thuis dient te blijven.
 • Bezoekers zoeken met de klok méé een plek rondom het veld (éénrichtingsverkeer), ook bij toiletbezoek geldt deze richting.
 • Extra coronacoördinatoren wijzen indien nodig iedereen op de verplichting om onderling 1,5 meter afstand te houden. Dit is ook met stickers aangegeven.
 • Op de zittribune mag enkel plaats genomen worden op de niet met lint afgezette stoelen. Een uitzondering wordt gemaakt voor bezoekers, die tot eenzelfde huishouden behoren mits zij een afstand van 1,5 meter ten opzichte van overige bezoekers in acht nemen.
 • Op de staantribune worden de beschikbare staanplaatsen met stippen op de vloer aangegeven. Een gedeelte van de staantribune wordt ingezet als zittribune.
 • Bezoekers, die minder valide zijn, kunnen gebruik maken van daartoe aangewezen plekken.
 • Na de wedstrijd kan het publiek het sportpark verlaten via de hoofduitgang of de nooduitgang aan de noordzijde / Nijerf, waarbij hetzelfde éénrichtingsverkeer dient te worden aangehouden.

Regels kantine en terras
De kantine en het terras zijn ook volledig coronaproof ingericht. Voor bezoekers gelden de volgende regels:

 • Kantine en terras zijn slechts bereikbaar via de hoofdingang van het clubgebouw.
 • Bij binnenkomst dient men de handen te desinfecteren met beschikbare desinfectiegel.
 • In clubgebouw en op terras verplicht een bezoeker zich via op de vloer aangegeven looprichting en looplijnen te gaan zitten op een stoel aan een van de beschikbare tafels (óók op het terras!). Meubilair mag niet worden verplaatst. Staan is niet toegestaan. Ook bij toiletbezoek en vertrek dienen de aanwijzingen op de vloer gevolgd te worden.
 • Het aantal bezoekers in de kantine en op het terras is gemaximeerd. Vol = vol en wordt bij de hoofdingang aangegeven.
 • Uitgifte van consumpties verloopt via kantinepersoneel, dat aan tafel uitserveert. Bestellen aan de bar is niet mogelijk.
 • In de rust is de kantine open maar wordt er niet geschonken in de kantine, business club of op het terras. Dit om extra loopbewegingen te voorkomen en omdat het niet lukt om binnen de maatregelen in zo’n kort tijdsbestek het publiek van drank te voorzien. Langs het veld worden als alternatief consumpties (blikjes) verkocht.